Homepage > Alle modellen > Business Model Canvas

Business Model Canvas

> Samen verkennen en nadenken

De deelnemers werken aan het opstellen van een business model door over het algemeen uit te gaan van een idee: de waardepropositie. Om deze waardepropositie te bevestigen of af te keuren, moeten de deelnemers de “klant” dimensie onderzoeken om de doelgroep en de manier om deze te bereiken te bevestigen. Vervolgens komt de dimensie “productie” aan bod door het identificeren van de benodigde activiteiten en middelen om de waardepropositie uit te voeren. Ten slotte zal de “financiële” dimensie een globaal en realistisch zicht op het business model geven.

Voorafgaande vereisten

Breng deelnemers bijeen die een globale visie van de diverse functies binnen het bedrijf hebben: marketing/verkoop, strategie, financiën/beleidscontrole, productie/diensten.

Bereid een Prikbord activiteit voor en maak 9 categorieën aan:

Waardepropositie, Klantsegmenten, Kanalen, Klantrelatie, Sleutelactiviteiten, Sleutelmiddelen, Sleutelpartners, Kostenstructuur, Inkomsten.

Het kan interessant zijn een eerste kaart in elke categorie te noteren om uit te leggen wat verwacht wordt (door deze een identieke kleurcode te geven).

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Direct
 • Stemmen: per punten of per like
 • Categorieën: 9 categorieën die overeenkomen met het BMC

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de sessie aan de groep uit: een business model opzetten. Herzie de elementen die u voorafgaand heeft ingevoerd opdat de hele groep met dezelfde basis start.

Leg de methode uit en met name de betekenis van de 9 categorieën:

 • Waardepropositie: Welke waarde bieden wij de klant? Waarom kiest hij voor ons in plaats van voor een ander aanbod?
 • Klantsegmenten: Op welke klanten richten we ons? 
 • Kanalen: Hoe bereiken we onze klanten om ons aanbod bekend te maken en te verhandelen?
 • Klantrelatie: Hoe denkt u een band op te bouwen met de klant? Voorziet u een specifiek loyaliteitsprogramma om de klanten te binden en de verkoop zeker te stellen?
 • Sleutelactiviteiten: Wat zijn de belangrijkste stappen om het aanbod aan de klanten aan te bieden? Wat moet er ondernomen worden?
 • Sleutelmiddelen: Over welke middelen moet u beschikken, of dit nu materiële, immateriële, menselijke of financiële middelen betreft .
 • Sleutelpartners: Op welke externe partners kunt u bouwen om uw aanbod te ontwikkelen? 
 • Kostenstructuur: Welke vaste of variabele kosten zijn absoluut noodzakelijk voor uw activiteit?
 • Inkomsten: Welke inkomsten zijn voorzien?

De BMC tool wordt over het algemeen gebruikt om een idee voor waardepropositie te ontwikkelen. Presenteer dit idee aan de deelnemers alvorens de workshop te starten.

2

Exploratie & Overleg

De Workshop verloopt stap per stap. Bij elke stap herhaalt de animator in het kort de inhoud van de stap alvorens de deelnemers enkele minuten de tijd te geven om hun ideeën voor de bijbehorende categorie te uiten. Vervolgens wordt er overleg gepleegd alvorens op de volgende categorie over te gaan.

 1. Tijdens de eerste stap “Waardepropositie”, worden de deelnemers gevraagd hun ideeën te uiten om een duidelijk gedeeld groepsdoel te bepalen. Na het delen van de ideeën, overlegt de groep om de eventuele centrale waardepropositie van het BMC verder uit te werken.</p>
 2. De animator vraagt de deelnemers vervolgens hun ideeën over de tweede categorie “Klantsegmenten” te uiten. De deelnemers kunnen alle relevante ideeën met betrekking tot klanten voor deze waardepropositie delen. Bij sterk uiteenlopende meningen, is het mogelijk te stemmen door eerst de overige categorieën af te schermen. De groep gaat in gesprek om zich opnieuw te richten op één of twee specifieke klantsegmenten.
 3. Het is tijd om verder te gaan met de derde categorie: “Kanalen”. De deelnemers dragen hier ideeën aan om over het aanbod te communiceren en hoe dit aan de beoogde klantsegmenten te verdelen.
 4. De vierde categorie “Klantrelatie” maakt het vervolgens mogelijk de manieren voor uitwisselingen en de band met de klant, de aankopen en de klantenbinding bij het einde van de klantrelatie te bepalen.
 5. De 3 categorieën kunnen opnieuw besproken worden om de waardepropositie op te stellen. De “Sleutelactiviteiten” maken het de deelnemers mogelijk de belangrijke stappen te bepalen om het aanbod te produceren en aan de klanten te verstrekken. 
 6. De volgende categorie betreft de sleutelmiddelen. Dit betreft het opnoemen van de belangrijkste middelen die nodig zijn voor een succesvol verloop van het project. Wij denken uiteraard aan de financiële maar tevens aan de menselijke middelen.
 7. Wij sluiten dit deel af met de categorie “sleutelpartners” die erop gericht is de externe partners te identificeren die ingezet moeten worden om het project te laten slagen. Dit kan leveranciers, specialisten of anders nog distributiepartners betreffen.
 8. Wij beëindigen de workshop met de 2 financiële categorieën. We beginnen met de “kostenstructuur” die de diverse kostenposten in kaart moet brengen zoals de investeringen of de exploitatiekosten.
 9. De laatste categorie betreft de “inkomsten”. De deelnemers zullen bepalen op welke manier er inkomsten binnen kunnen komen. Wat zal het bedrijf verkopen? 
 • Aarzel, na de 9 categorieën ingevuld te hebben, niet om de deelnemers te vragen of ze het vastgestelde business model compleet vinden. Denken ze dat het uitvoerbaar is? Moeten sommige ideeën nog verder uitgewerkt worden? Welke?
3

Samenvatting

Stel, na afloop van deze activiteit, een leider voor elk uit te werken kernidee aan. Noteer de elementen van het actieplan als acties of besluiten om deze terug te vinden in het verslag en de follow-up ervan te garanderen.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 30
Expert
Exploratie
Een business model voor een nieuwe activiteit aanmaken.
De Business Model Canvas tool is een must binnen de marketingstrategie. Het werd in het begin vooral gebruikt binnen start-ups en wordt nu voor elk type bedrijf ingezet.