Homepage > Alle modellen > Lean Canvas

Lean Canvas

> Samen verkennen en nadenken

De deelnemers werken eraan een nieuw marketingaanbod op te bouwen. Hiertoe zullen ze de kernvragen van het Lean Canvas behandelen door uit te gaan van de doelklant en zijn probleem. Vervolgens moeten ze oplossingen vinden en hun pluspunten ten opzichte van de concurrentie bevestigen. Hierna kan de waardepropositie gedefinieerd worden om ten slotte de hieraan verbonden kostenstructuur en gegenereerde inkomsten te bepalen.

Voorafgaande vereisten

Breng deelnemers bijeen die een globale visie van de diverse functies binnen het bedrijf hebben: marketing/verkoop, strategie, financiën/beleidscontrole, productie/diensten.

Bereid een Prikbord activiteit voor en maak 9 categorieën aan:

Beoogde klanten, Problemen, Oplossingen, Voordelen ten opzichte van de concurrentie, Waardepropositie, Prestatie-indicatoren, Kanalen, Kostenstructuur, Inkomsten.

Het kan interessant zijn een eerste kaart in elke categorie te noteren om uit te leggen wat verwacht wordt (door deze een identieke kleurcode te geven).

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Direct
 • Stemmen: per punten of per like
 • Categorieën: 9 categorieën die overeenkomen met het Lean Canvas

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de sessie aan de groep uit: een business model opzetten. Herzie de onderdelen die u voorafgaand heeft ingevoerd opdat de hele groep met dezelfde basis start.

Leg de methode uit en met name de betekenis van de 9 categorieën:

 • Beoogde klanten: Op welke klanten wilt u zich richten? En in het bijzonder, wie zien uw early adopters voor het nieuwe aanbod?
 • Problemen: Welke problemen ondervinden deze beoogde klanten? Zijn dit kritische problemen? 
 • Oplossingen: Wat voor oplossingen bestaan er voor deze problemen die u wenst aan te pakken?
 • Voordelen ten opzichte van de concurrentie: Wat onderscheidt uw aanbod van het reeds bestaande aanbod?
 • Waardepropositie: Wat zijn de kenmerken van uw aanbod? Welke waarde biedt het de beoogde klanten?
 • Prestatie-indicatoren: Hoe gaat u het succes van het aanbod meten? 
 • Kanalen: Hoe wilt u uw klanten bereiken, zowel wat betreft de communicatie als het verdelen van uw aanbod?
 • Kostenstructuur: Welke vaste of variabele kosten zijn absoluut noodzakelijk voor uw activiteit? 
 • Inkomstenstromen: Welke inkomsten zijn voorzien?

De Lean Canvas tool wordt over het algemeen gebruikt om een idee voor waardepropositie te ontwikkelen.

2

Exploratie & Overleg

De Workshop verloopt stap per stap. Bij elke stap herhaalt de animator in het kort de inhoud van de stap alvorens de deelnemers enkele minuten de tijd te geven om hun ideeën voor de bijbehorende categorie te uiten. Vervolgens wordt er overleg gepleegd alvorens op de volgende categorie over te gaan. Bij grote meningsverschillen in de groep, is het altijd mogelijk een stemsessie voor de categorie te organiseren waarbij de overigen afgeschermd worden.

 1. Bij de eerst stap “Beoogde klanten” worden de deelnemers gevraagd de klantsegmenten te identificeren waarmee ze willen werken en waarvoor ze een nieuw aanbod willen uitbrengen.
 2. Nadat de doelgroep is bepaald, is het tijd om zich over de volgende categorie te buigen en de “problemen” te vinden die de klanten ondervinden zonder in deze fase aan het aanbod te denken. Dit kan namelijk het nadenken beteugelen. Deze stap om de problemen van de klant te inventariseren is essentieel om een meerwaarde te vinden.
 3. Welk probleem bestaat er en heeft tot nu toe geen bevredigende oplossing? Het is tijd om over te gaan op “oplossingen” en te proberen te innoveren om bepaalde problemen van de klant te behandelen. Hoe beter een oplossing een kritisch probleem zonder een tot nu toe bevredigende oplossing raakt, hoe aannemelijker het is dat uw waarde creëert!
 1. Behandel vervolgens de vraag omtrent het “voordeel ten opzichte van de concurrentie” wat betreft deze beoogde klanten. Waar bestaat dit uit? Zijn er reeds bedrijven op de markt aanwezig? Wat zijn uw troeven om succesvol te worden binnen dit klantensegment met de bedachte oplossingen?
 2. Denkt u dat uw ideeën tot nu toe relevant zijn? Het is nu tijd om uw “waardepropositie” vorm te geven. Deze bevat alle voorgaande elementen en is het concrete resultaat van de waarde die u uw klanten kunt bieden.
 3. Na het vaststellen van de waardepropositie, gaat u verder met de categorie “Prestatie-indicatoren” en bepaalt u de beste manier om het succes van het nieuwe aanbod te meten.
 4. Bepaal vervolgens de “kanalen” die u in staat stellen met uw doelklanten te communiceren en het nieuwe aanbod te verhandelen.
 5. U kunt de workshop vervolgens afsluiten met de 2 financiële categorieën. We beginnen met de “kostenstructuur” die de diverse kostenposten in kaart moet brengen zoals de investeringen of de exploitatiekosten. Deze kosten kunnen de startkosten of de latere kosten betreffen.
 6. De laatste categorie betreft de “inkomsten”. De deelnemers zullen bepalen op welke manier er inkomsten binnen kunnen komen. Wat zal het bedrijf verkopen?

Aarzel, na de 9 categorieën behandeld te hebben, niet om de deelnemers te vragen of ze het opgestelde plan coherent vinden. Denken ze dat het uitvoerbaar is?

Daar de 9 dimensies nauw met elkaar verbonden zijn, is het vaak nuttig om tijdens de workshop terug te blikken op de vorige categorie en een idee toe te voegen om de samenhang te optimaliseren.

Moeten sommige ideeën nog verder uitgewerkt worden? Welke?

3

Samenvatting

Stel, na afloop van deze activiteit, een leider voor elk uit te werken kernidee aan. Noteer de elementen van het actieplan als acties of besluiten om deze terug te vinden in het verslag en de follow-up ervan te garanderen.

Suggesties en variaties

Alvorens te starten met een Lean Canvas, kan het interessant zijn een SWOT analyse uit te voeren die alle deelnemers in staat stelt de strategische context te delen alvorens na te denken over een nieuw aanbod.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
Een nieuw marketingaanbod opbouwen.
Dit sterk op marketing gerichte Canvas is erg populair binnen de wereld van digitale start-ups en stelt kernvragen voor het creëren van een nieuw aanbod door tot op heden onvervulde behoeften te detecteren.