Homepage > Alle modellen > Terug naar de toekomst

Terug naar de toekomst

> De mening delen

Het gaat er om een stappenplan op te stellen vanaf de einddatum en terug te gaan in de tijd om de diverse stappen te identificeren die tot een succesvol verloop van een project, een taak, een handeling leiden... daar de toekomst als het heden wordt gezien. De deelnemers kunnen zo samen hun visie over het slagen van het doel delen.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor in Beekast door een categorie per tijdfase aan te maken. Moduleer deze fasen aan de hand van de einddatum van het project (korte, middellange, lange termijn) door fasen per week, maand of kwartaal te kiezen.

Configureer uw Prikbord in de modus ronde per ronde om ervoor te zorgen dat ieder zelf apart nadenkt.
Wij raden het aan een ijsbreker activiteit vóór de activiteit uit te voeren om de groep voor te bereiden.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
  • Categorie: een categorie per tijdfase (naargelang het project)

Verloop

1

Presentatie

Stel de vraag aan de groep die het beste het bereiken van het toekomstige doel samenvat.

Wij kijken terug op december 2020, onze website is online en wordt druk bezocht, hoe zijn wij erin geslaagd dit te bereiken?
Wij kijken terug op september, meer dan 500 personen hebben aan onze seminar deelgenomen en waren uiterst tevreden, hoe hebben wij ervoor gezorgd dat deze dag geslaagd verliep?
Wij kijken terug op juni, de verkopen zijn met 25% gestegen dankzij mijn adviezen aan het verkoopteam, welke acties hebben wij ondernomen om dit te bereiken?

Deel de tijd voor elke fase aan de groep mee.

Vraag iedereen zelf na te denken tijdens de vastgestelde tijd.

2

Exploratie

Elke deelnemer noteert alle ideeën, feiten, obstakels, acties in het kladblok van het Prikbord die volgens hem hebben bijgedragen aan het behalen van het doel.

3

Selectie

De deelnemers verzenden beurtelings hun ideeën van het kladblok naar het Prikbord en nemen enkele minuten de tijd om elk idee toe te lichten. Ze plaatsen hun ideeën in chronologische volgorde.

U kunt identieke ideeën groeperen en kleuren gebruiken om elementen te identificeren zoals plus- en minpunten, onverwachte, externe of interne evenementen, mijlpalen...

Na het delen van de algemene visie, nodigt u de groep uit om na te denken en deze specifieke versie van de toekomst te bespreken om het beste te bewandelen pad te kiezen.

4

Samenvatting

Vraag, aan het einde van de workshop, aan een lid van de groep om het geselecteerde pad om het doel te bereiken te presenteren

Verzamel de acties, verwachtingen of stappen om het oorspronkelijke stappenplan bij te werken

Suggesties en variaties

Voor een efficiënte workshop moet u de grootte van de groep aanpassen: niet te groot of te klein. Ideaal gezien 5 personen. U kunt subgroepen vormen en elk een Prikbord toewijzen. Een vertegenwoordiger kan de samenvatting aan de anderen presenteren.

De formulering van de vraag is van groot belang, aarzel niet deze vóór de workshop te testen. U verkrijgt niet hetzelfde resultaat met twee verschillende vraagstellingen:

Hoe kan ons product zorgen voor efficiënte meetings?
Hoe heeft ons product uw meetings efficiënt gemaakt?

Herinner de deelnemers eraan dat ze zich in de toekomst bevinden, het gebruik van de verleden tijd tijdens de aanmaak van de tijdlijn vereenvoudigt de oefening.

Deze workshop is heel eenvoudig te leiden en kan aan talloze situaties aangepast worden: roadmap project, klantverwachtingen voor een opdracht, succescriteria voor een handeling... en zelfs teambuilding.

Activiteit Prikbord
60 min en meer
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
Samen de bepaling van het succes identificeren en begrijpen.
Maakt het mogelijk de planmethode te herzien om het nodige pad voor het bereiken van het doel uit te stippelen via een positieve aanpak.