SWOT

> De mening delen

De SWOT matrix is een strategische analysetool die het mogelijk maakt een synthetische visie over een product, dienst of team te verkrijgen. Het stelt het collectief in staat een gezamenlijke visie te delen alvorens zich in te zetten voor een project of een actieplan.

Voorafgaande vereisten

U kunt deze SWOT analyse animeren met de Prikbord tool. Het is relevant om de deelnemers te vragen van tevoren de feiten voor te bereiden die ze nodig hebben om de diagnose te stellen: balans, onderzoeken, gegevens, reeds ingevulde tools (BMC, PESTEL of overige).

Het betreft namelijk een analyse gebaseerd op rationele feiten.

Bereid uw Prikbord voor:

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
 • Kleuren: geactiveerd
 • Stemmen: per punten of per like
 • Categorieën: Sterke punten, Zwakke punten, Mogelijkheden, Bedreigingen
 • Tijdbeheer: indien nodig

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de activiteit aan de groep en controleer of het doel door iedereen begrepen is.

Vraag ze een tiental minuten na te denken over de van tevoren verzamelde elementen om deze samen te vatten voor de analyse: ze kunnen de elementen in het kladblok van het Prikbord noteren.

2

Inzamelen

Iedere deelnemer verzendt zijn informatie naar de categorieën van het Prikbord. In dit stadium heeft u een ware inventaris van feiten voor uw analyse.

3

Exploratie

U kunt nu de creatieve fase leiden. Een essentiële fase voor deze SWOT activiteit. Tijdens deze fase, maakt u 4 nieuwe kolommen aan (4 verschillende kleuren) en voegt u voor elke kolom een kleur toe die identiek is aan het idee dat u in deze kolom zal toevoegen (deze kleuren dienen om bij de selectie gelijksoortige ideeën te groeperen).

Plaats de kolommen Sterke punten en Mogelijkheden naast elkaar, voeg hiernaast de kolom “Kans” toe (u kunt de kolommen onzichtbaar maken om het gebruik van het Prikbord te vereenvoudigen).

 • Deze categorie zal ideeën bevatten die een antwoord bieden op de volgende vraag: "Hoe kunnen we onze sterke punten benutten om mogelijkheden aan te pakken?"
 • Vraag de groep elk duo Sterke punten / Mogelijkheden te bekijken en hun ideeën in de kolom “Kans” te noteren - hier worden uitsluitend logische duo’s genoteerd.
null

Plaats de kolommen Zwakke punten en Mogelijkheden naast elkaar en voeg een categorie \"Uitdaging” toe:

 • Vraag de groep zich over de volgende kwestie te buigen: "Hoe kan ik mijn zwakke punten uitvlakken door gebruik te maken van Mogelijkheden?"
 • De groep bekijkt alle mogelijke duo’s en noteert de mogelijke ideeën van Mogelijkheden die een Zwak punt kunnen compenseren in de kolom “Uitdaging”
null

Plaats de kolommen Sterke Punten en Bedreigingen naast elkaar en voeg een categorie “Conflict” toe:

 • Vraag de groep zich over de volgende kwestie te buigen: "Hoe kan ik mijn sterke punten gebruiken om de Bedreigingen het hoofd te bieden?"
 • De groep bekijkt elk mogelijk duo en noteert de mogelijke ideeën over hoe een Sterk punt een Bedreiging kan kruisen in de kolom “Conflict”.
null

Plaats ten slotte de kolommen Zwakke punten en Bedreigingen naast elkaar en voeg een categorie \"Gevaar” toe:

 • Vraag de groep zich over de volgende kwestie te buigen: \Hoe kan ik mijn zwakke punten beschermen tegen Bedreigingen?"
 • De groep bekijkt elk mogelijk duo en noteert de mogelijke ideeën over hoe een Zwak punt een Bedreiging kan kruisen in de kolom “Gevaar”.
null
4

Selectie

U gaat nu de ideeën voorbereiden om een actieplan in te voeren.
Wij raden het aan om de oorspronkelijke kolommen (Sterke punten, Zwakke punten, Mogelijkheden en Bedreigingen) onzichtbaar te merken om de aflezing van het Prikbord te vereenvoudigen voor de deelnemers.

Voor de 4 resterende kolommen; groepeer de gelijksoortige ideeën in een groep, wis de ongeschikte ideeën maak vervolgens nieuwe categorieën aan met de thema’s die naar voren komen(bijvoorbeeld "Prijs", "Bekendheid", “Kwaliteit" ...).

Probeer de kleuren van de ideeën aan te houden om altijd de oorsprong te kunnen herleiden (kans, uitdaging, conflict of gevaar).

De thema’s die bovenkomen vormen de grote lijnen van uw strategie.

Als u de eerste uit te voeren acties wil prioriteren, kunt u alle kolommen op het Prikbord onzichtbaar maken en uitsluitend de grote lijnen weergeven. Uw deelnemers kunnen uitsluitend voor de weergegeven ideeën stemmen.

5

Samenvatting

Na deze activiteit, verkrijgt u een in te voeren strategie met grote lijnen en de eerste gezamenlijk te ondernemen acties. Noteer de eerste acties en besluiten direct in Beekast om de follow-up te anticiperen en deel het verslag van de sessie met de betrokken teams.

Suggesties en variaties

Wij hebben hier een creatieve SWOT methode gepresenteerd, dit is volgens ons de beste methode om een strategie te bepalen op basis van collectieve intelligentie. Maar u kunt uiteraard voor een klassieke SWOT kiezen, en hiertoe:

Het Prikbord gebruiken zoals uitgelegd bij de stappen 1 en 2 en vervolgens 4 en 5.
Een Matrix activiteit gebruiken door de elementen live met uw deelnemers in te vullen of die u indien gewenst van tevoren invult als u de deelnemers uitsluitend aan de evaluatie wilt laten deelnemen.

Deze SWOT activiteit is niet voorbehouden aan onderwerpen die de bedrijfsstrategie betreffen, aarzel niet om het te gebruiken voor overige doelen: een nieuw product lanceren, een nieuwe vestiging openen, een nieuw marktsegment aanboren of anders nog een sociaal conflict oplossen of een samenwerking opbouwen.

Activiteit Prikbord
60 min en meer
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
De situatie van een product, team of een dienst analyseren om een strategie te bepalen.
Gezamenlijk een interne en externe diagnose stellen en gezamenlijk nieuwe innovatie paden uitstippelen en de toekomstige acties voorzien.