Homepage > Alle modellen > Drop Add Keep Improve (DAKI)

Drop Add Keep Improve (DAKI)

> Een balans opmaken

Het teamwerk kan continu verbeterd worden door twee eenvoudige vragen te stellen "wat werkt er goed en waar moeten we aan denken?" en "wat kunnen we anders doen?"

Elke deelnemer zal zich vervolgens over deze punten uitspreken om een lijst met mogelijke verbeteringspunten op te stellen dat omgezet kan worden in een direct toepasbaar actieplan.

Voorafgaande vereisten

Deze activiteit moet met een team gespeeld wordt dat minstens een maand samenwerkt om terug te kunnen kijken op hun methodes.

Bereid een Prikbord voor in de modus ronde per ronde met 4 categorieën (Drop / Add / Keep / Improve). U kunt een tijdbeheer inplannen die afhankelijk is van het aantal deelnemers (tussen 30 minuten en 1uur).

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
 • Tijdbeheer: stopwatch timer (30 min. tot 1 uur)
 • Categorieën: 4 activiteitencategorieën

Verloop

1

Presentatie

Vervang deze activiteit naargelang de periode: u werkt vandaag met de groep om de werkprocessen te verbeteren. Wij raden het aan de periode te identificeren waarover ze moeten nadenken.

Presenteer de activiteit en de betekenis van de vier categorieën:

 • Drop (Laten vallen): de deelnemers geven aan wat ze wensen te stoppen of te laten vallen. Bijvoorbeeld: wat hun werktempo en/of -kwaliteit beïnvloedt.
 • Add (toevoegen): dit is het moment om te innoveren. Als uw teamleden nieuwe technieken, andere processen of andere manieren van samenwerking willen proberen om hun doelen te bereiken, is dit het perfecte moment om dit te bespreken!
 • Keep (Behouden): de introspectie van het team. De lijst van dingen die goed functioneren en die het team wil behouden. Terugblikken op de juiste werkwijzen is uitstekend om het werktempo op peil te houden en voor het zelfvertrouwen van het team!
 • Improve (Verbeteren): wat kunnen we bijstellen om het team nog beter te maken?
2

Exploratie

Elke deelnemer werkt apart en in stilte tijdens de toegekende tijd en noteert zijn ideeën in het Beekast kladblok.

3

Chat

De deelnemers zenden beurtelings hun ideeën van de kladblokken naar het Prikbord en nemen enkele seconden de tijd om elk idee toe te lichten.

U kunt geleidelijk aan groepen aanmaken om gelijksoortige of identieke ideeën te groeperen. U kunt tevens gekleurde markers gebruiken.

4

Selectie

De sessie voor het inzamelen van ideeën wordt beëindigd als iedereen zich uitgesproken heeft.

Als er veel ideeën besproken moeten worden, raden wij het aan het stemmen via punten te gebruiken:

 • U kunt direct overgaan op de stemsessie via het Beekast Prikbord. Herinner de deelnemers eraan dat ze slechts over enkele punten beschikken om te prioriteren wat echt belangrijk is in hun ogen.
5

Samenvatting

Na de stemsessie of de handmatige uitgevoerde selectie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 of 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

U kunt de acties direct in de chatruimte invoeren om ze in het verslag terug te vinden.

Suggesties en variaties

Wij raden het aan een ijsbreker activiteit te organiseren om de uitwisselingen op gang te brengen.

Het is van belang dat de exploratiefase in stilte gebeurt om de elkaar niet te beïnvloeden binnen de groep.

Neem, als u de activiteiten voor continue verbetering in uw werkroutine heeft opgenomen (bijvoorbeeld door feedback en nabesprekingen projecten...), een moment de tijd vóór de activiteit om het actieplan van de laatste sessie te bekijken.

De DAKI activiteit maakt het mogelijk een aanpak voor continue verbetering binnen het team aan te nemen. Overige gelijksoortige activiteiten maken het mogelijk te variëren:

 • Speedboat
 • 4L
 • Zeester
 • 10/10 - Perfection Game
Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
Maak keuzes voor de toekomst, neem een aanpak in het teken van continue verbetering aan.
Verbeter uw werkprocessen door afstand te nemen.