Homepage > Alle modellen > Feedback Door

Feedback Door

> Uitwisselingen beëindigen

De techniek van de Feedback Door is afgeleid van de ROTI activiteit. Het verschil met de ROTI is dat u de feedback tijdens de activiteit inzamelt. Deze activiteit is tevens interessanter voor asynchrone sessies.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Formulier activiteit voor met twee vragen:

 • Een verplichte “Beoordeling” vraag met 5 punten
 • Een optionele open vraag

Geef deelnemers die de kwaliteit van de meeting met minder dan 3 beoordelen, de instructie om indien mogelijk bij de open vraag de reden van hun beoordeling toe te lichten en suggesties voor verbeteringen te geven.

Als de groep niet bekend is met deze methode, moet u de waarde van de scores toelichten:

 • 5: Uitmuntend, de meeting had zelfs langer mogen duren
 • 4: Goed, de meeting biedt me tijdwinst
 • 3: Middelmatig, ik heb mijn tijd niet verdaan maar ben ook niet opgeschoten.
 • 2: Nuttig, maar het was de tijd die ik eraan besteed heb niet waard.
 • 1: Onnuttig, ik heb mijn tijd verdaan, ik heb niks geleerd.

Instelling van de activiteit Formulier

 • 1 Beoordeling: op 5 punten / Verplicht
 • 1 Open vraag / Optioneel

Verloop

1

Presentatie

Leg de groep uit dat u een snelle feedback over de meeting wenst om de volgende bijeenkomsten te kunnen verbeteren. Ze moeten de kwaliteit van de meeting direct beoordelen en krijgen circa 30 seconden om dit te doen.

2

Inzamelen

Start de activiteit en geef de groep enkele minuten (minder dan 5) om te antwoorden. Beëindig de activiteit en geef de resultaten weer.

3

Samenvatting

U kunt de feedback met de groep doorlopen, maar de samenvatting van de resultaten is voornamelijk voor u bedoelt om het formaat van de volgende meeting te verbeteren.

Suggesties en variaties

De Feedback Door techniek kan achteraf verzonden worden als een tevredensheidsenquête aan het einde van een evenement.

U kunt de Feedback Door veranderen in Happiness Door:

 • een vraag over het gevoel na een meeting: positief, neutraal of negatief
 • een open vraag over de redenen van het gevoel (positieve opmerkingen zijn uiteraard welkom)
Activiteit Formulier
5 tot 30 min
Hele groep
Beginner
Afsluiting
Snel inzicht krijgen over de tevredenheid van de deelnemers over de meeting.
Maakt het mogelijk de kwaliteit van de meetingresultaten te beoordelen en kwalitatieve feedback te hebben om de volgende sessies te verbeteren.