Homepage > Alle modellen > 10/10 - Perfection Game

10/10 - Perfection Game

> Een balans opmaken

De deelnemers geven een score van 1 tot 10 aan de fase van het project, een workshop... en geven verbeteringspunten aan om de volgende keer de hoogste score te kunnen toekennen.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbordactiviteit en voorzie 3 categorieën: een eerste categorie “Score”, een tweede “Ik heb deze score toegekend omdat...” en de derde “Ik had een 10 gegeven indien...“.

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
 • Tijdbeheer: timer (10 min.)
 • Categorieën: 3 activiteitencategorieën

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de activiteit uit aan uw deelnemers:
ze moeten ieder voor zich een balans opmaken over de gegeven periode en 3 kaarten in hun kladblok voorbereiden:

 • Score kaart: welk cijfer van 1 tot 10 willen ze geven: deze score moet het verbeteringspotentieel en niet een persoonlijke mening weerspiegelen. 1 is de laagste en 10 de hoogste score.
 • De Waarom kaart: de deelnemer wordt gevraagd uit te leggen waarom hij deze score geeft (en niet een lagere score, de uitleg moet positief zijn):
  "Ik heb een 7 gegeven omdat we een consensus voor de kwestie X hebben gevonden met alle betrokken partijen..."
 • De Beter kaart: de deelnemer beschrijft op deze kaart welk idee hem aangespoord zou hebben om de maximale score toe te kennen.
  "Ik zou een 10 gegeven hebben als we de acties A en B op tijd hadden uitgevoerd".
2

Exploratie

De deelnemers krijgen 5 minuten om zelf en in stilte over hun ideeën na te denken.

 • Gesprekken moeten vermeden worden om elkaar niet te beïnvloeden.
3

Inzamelen

De deelnemers verplaatsen hun ideeën beurtelings vanuit hun kladblok naar het Prikbord. Ze moeten elk idee beknopt toelichten.

4

Samenvatting

U beschikt nu over directe feedback waaruit u verbeteringsideeën kunt putten. U kunt de sessie hiermee beëindigen en het verslag naar uw groep sturen.

Het doel is hier niet om verder te denken of de tijdens deze activiteit ingezonden ideeën te bespreken, maar uitsluitend om een “balans” op te stellen. U kunt vervolgens een tweede, meer gerichte activiteit organiseren om een actieplan op te stellen.

Suggesties en variaties

Als de deelnemers meer dan één idee per categorie inzenden, verplaats deze dan naar een groep om op één lijn te blijven met de aan de eerste categorie toegekende score.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
2 tot 50
Beginner
Afsluiting
Gezamenlijk verbeteringspunten zoeken.
De groep is gericht op de verbeteringspunten en kenmerkt zich door een positieve aanpak.