Homepage > Alle modellen > Plus & Delta

Plus & Delta

> Uitwisselingen beëindigen

De Plus & Delta activiteit is een snelle manier om feedback aan het einde van een meeting te verzamelen. De deelnemers delen de pluspunten van de meeting - wat goed is verlopen en in de toekomst doorgezet moet worden- en de delta’s, die ze graag anders zien voor de volgende meetings.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord voor met twee categorieën: Plus en Delta. U kunt een tijdslimiet aan de activiteit koppelen. Het is niet nodig om een stemsessie te voorzien.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: naar keuze
  • Stemmen: geen
  • Categorieën: Plus, Delta
  • Tijdbeheer: Stopwatch of timer

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de activiteit aan de groep uit: de toekomstige meetings verbeteren door aan de vergaderprocessen te werken.
Licht de twee categorieën toe:

  • Plus: wat had een meerwaarde en hoe kunnen we dit in de toekomst herhalen?
  • Delta: wat kan het team veranderen of toevoegen om meerwaarde te creëren? Hoe kan het team het nog beter doen?
2

Inzamelen

Vraag elke deelnemer een plus en een delta naar het Prikbord te zenden in de vorm van een actiezin.

als een deelnemer zegt: "er vonden goede gesprekken plaats" (Plus), vraag hem dan "Welke actie kunnen we nemen om dit opnieuw te bereiken?"
of als iemand zegt: "er werd teveel uitgeweid" (Delta), vraag hem dit te herformuleren door te antwoorden aan de vraag "Welke maatregel moeten we treffen om dit de volgende keer te voorkomen?"
3

Samenvatting

Doorloop het Prikbord opnieuw met alle deelnemers om er zeker van te zijn dat alle elementen door iedereen begrepen en gevalideerd zijn. Stel, voor de acties, een plan voor de follow-up op dankzij de acties / besluiten met een verantwoordelijke en een vervaldatum.

Bespreek aan het begin van de volgende meeting de status van de acties van de vorige Plus & Delta.

Suggesties en variaties

Moedig, bij de eerste keren, het spreken aan omdat de deelnemers er moeite mee kunnen hebben zich over de meeting uit te spreken.

Voorkom dat de groep zich op personen richten in plaats van op de processen van de meeting, en leid de meeting indien nodig terug naar het oorspronkelijke doel.

Als u een goede groepsdynamiek heeft, hoeft u niet vast te houden aan één enkel idee per categorie en per deelnemer maar kunt u de groep organisatorisch mee laten werken op het Prikbord.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Beginner
Afsluiting
Snel feedback vergaren met behulp van een aanpak gebaseerd op waardering.
De vragen sporen de deelnemers aan een op “verbetering” gerichte taal te gebruiken in plaats van een taal die voor sommige als te negatief wordt beschouwd.