ROTI

> Uitwisselingen beëindigen

De deelnemers kunnen de kwaliteit van de meeting, het rendement van de door hun geïnvesteerde tijd (Return On Time Invested) beoordelen, zodat de animator de volgende meetings kan verbeteren.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Beoordelingsactiviteit “Uw feedback over de geïnvesteerde tijd” voor. Plan de resultaten aan het einde van de activiteit in met een score op 5 punten en een timer van 30 seconden.

Als de groep niet bekend is met de methode moet u de waarde van de scores toelichten:

  • 5: Uitmuntend, de meeting had zelfs langer mogen duren
  • 4: Goed, de meeting biedt me tijdwinst
  • 3: Middelmatig, ik heb mijn tijd niet verdaan maar ben ook niet opgeschoten.
  • 2: Nuttig, maar het was de tijd die ik eraan besteed heb niet waard.
  • 1: Onnuttig, ik heb mijn tijd verdaan, ik heb niks geleerd.

Instelling van de activiteit Notering

  • Aantal sterren: 5
  • Resultaten: Bij de beëindiging van de activiteit
  • Tijdbeheer: Timer (30 sec)

Verloop

1

Presentatie

Leg de groep uit dat u een snelle feedback over de meeting wenst om de volgende bijeenkomsten te kunnen verbeteren. Ze moeten de kwaliteit van de meeting direct beoordelen en krijgen circa 30 seconden om dit te doen.

2

Inzamelen

Start de activiteit en geef de groep 30 seconden om te antwoorden. Beëindig de activiteit en geef de resultaten weer.

3

Samenvatting

Vraag de deelnemers die scores onder de 3 hebben toegekend, naar hun reden hiertoe en hoe dit volgende keer beter kan.

Suggesties en variaties

De samenvattingsfase is essentieel, vergeet niet om feedback te vragen voor de scores onder de 3 om verbeteringspunten door te kunnen voeren. De ROTI heeft anders geen nut.

Activiteit Notering
5 tot 30 min
2 tot 50
Beginner
Afsluiting
Een directe feedback krijgen over een meeting of een workshop.
Maakt het mogelijk snel en eenvoudig feedback te krijgen over de kwaliteit van een meeting om een aanpak voor continue verbetering aan te nemen.