Homepage > Alle modellen > Zeg het met bloemen

Zeg het met bloemen

> Uitwisselingen beëindigen

De deelnemers zenden een bloem aan een persoon uit de groep om deze te bedanken voor een actie die hen geholpen heeft verder te komen tijdens deze periode.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor in de ronde per ronde modus en zonder categorie.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
  • Categorieën: geen

Verloop

1

Presentatie

Benadruk aan de groep dat het erom gaat iemand in het zonnetje te zetten die hen heeft geholpen verder te komen door een concrete actie, een positieve houding of een specifieke gebeurtenis.

Vraag elke deelnemer een Bloemenkaart voor een andere persoon voor te bereiden in hun Kladblok. Licht de instructie toe:

  • de deelnemers zoeken een bloem in de fototheek van Unsplash (of op internet maar dat kost meer tijd)
  • de deelnemers schrijven de naam van de persoon op aan wie ze deze bloem willen sturen
2

Inzamelen

Iedere deelnemer stuurt, beurtelings, zijn kaart naar het Prikbord en bedankt de persoon voor zijn hulp, actie, houding...

3

Samenvatting

Sluit uw meeting op positieve wijze af

Suggesties en variaties

U kunt deze activiteit ook uitvoeren met een Selfiemuur voor een grafisch effect.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Beginner
Afsluiting
De groepscohesie verbeteren en een meeting op positieve wijze afsluiten.
Maakt het mogelijk de positieve acties van de groepsleden te onderstrepen, daar het altijd eenvoudiger is de minpunten in plaats van de pluspunten te zien.