Homepage > Alle modellen > Luchtballon

Luchtballon

> Samen verkennen en nadenken

De luchtballon is een speelse activiteit om een prospectieve brainstorming te leiden: het team bewondert het prachtige landschap dat onder hun voeten voorbijkomt als er plots een klif aan de horizon verschijnt! Iedereen moet dan snel reageren: welke ballasten moeten er eerst overboord gegooid worden, welke branders moeten er ingeschakeld worden om hogerop te komen? Kortom, hoe kunnen we de reis zo goed mogelijk laten verlopen.

Voorafgaande vereisten

Voeg een Metafoor activiteit aan uw Beekast sessie toe. Omschrijf de kwestie, kies het Luchtballon formaat en pas de vooraf ingestelde zones wel of niet aan (zie onze adviezen en Suggesties & variaties).

Vergeet niet een stemsessie toe te voegen als u vervolgt met een proces voor besluitname en een tijdbeheer om te voorkomen dat de brainstorming te lang duurt.

null

Instelling van de activiteit Metafoor

  • Stemmen: per Like of per Punten
  • Achtergrond van de activiteit: Luchtballon
  • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de Luchtballon activiteit, de kwestie en wat er van de deelnemers verwacht wordt aan de groep.

Zorg ervoor dat ze de categorieën begrepen hebben:
Sterke punten (brander): wat het team vooruitgang laat boeken om het doel te bereiken
Problemen (ballasten): wat het team afremt om het doel te bereiken

Herhaal de regels: geen kritiek op de ingezonden ideeën en geen onderlinge gesprekken tijdens de exploratiefase.

null
2

Exploratie

De deelnemers nemen 5 minuten de tijd om over het onderwerp na te denken. Ze zenden vervolgens hun ideeën voor de diverse categorieën in. Schat een duur voor deze fase in en beëindig deze ofwel nadat deze tijd bereikt is ofwel zodra de deelnemers hun ideeën hebben ingezonden.

3

Chat

Twee methodes om over de ingezonden ideeën te praten en aan te passen naargelang de grootte van de groep:

  • 1ste methode - Kleine groep: iedere deelnemer licht in het kort de ideeën toe die hij voor elke categorie ingezonden heeft.
  • 2e methode - Grotere groep: doorloop elke categorie met de deelnemers en bevestig het begrip van elk idee met de hele groep.

Groepeer de gelijksoortige ideeën: behoud een enkel idee en onderstreep dit met een markeerstift om aan te geven dat het meerdere keren werd ingezonden (voeg een teller in cijfers of met een symbool toe, bijvoorbeeld “x5 of ***”).

4

Selectie

Na het inzenden en "opschonen" van alle ideeën, kunt u de meest relevante ideeën selecteren alvorens de sessie af te sluiten met het actieplan.

Als u een stem sessie geactiveerd heeft, kunt u deze nu starten: vraag uw deelnemers voor de ideeën te stemmen die in hun ogen het belangrijkst zijn om te bespreken.

Wat betreft de problemen: welke acties moeten er ingevoerd worden om deze te verkleinen of op te lossen? Wat betreft de sterke punten, kan het interessant zijn om zich af te vragen of deze nog verder verbeterd kunnen worden?

Suggesties en variaties

De luchtballon kan tevens gebruikt worden in het kader van de continue verbetering van uw processen: 

De groep, die wordt uitgebeeld door de luchtballon, spreekt zich uit over de krachten die de groep boosten (de wind) en de problemen die de groep vertragen (de ballasten) bij het bereiken van de doelstellingen.

Aarzel niet om de overige visuele brainstorming activiteiten van Beekast te ontdekken om uw sessies te variëren en te voorkomen dat de verveling toeslaat bij de deelnemers.

Ontdek de speedboat, die het mogelijk maakt de doelen van het team correct te formuleren en de risico’s te identificeren of anders nog de raket om de aan te wenden middelen te belichten.

Activiteit Metafoor
30 tot 60 min
2 tot 50
Beginner
Exploratie
Toekomstige planning met een terugblik op het verleden
Uitstekend middel om het team het recent uitgevoerde werk als een deel van een project en niet als een aparte taak te beschouwen