Homepage > Alle modellen > Speed car

Speed car

> De mening delen

Deze op de Speedboat geïnspireerde activiteit is een oefening om na te denken over de toekomst en hierbij een blik op het verleden te richten. Het is een combinatie van retrospectief en toekomstgericht denken om gezamenlijk inzicht te krijgen in de risico’s.

Voorafgaande vereisten

Voeg een Metafoor activiteit aan uw Beekast sessie toe. Bepaal het probleem, kies het Speed Car formaat en pas de vooraf ingestelde zones wel of niet aan.

null

Instelling van de activiteit Metafoor

 • Stemmen: geen
 • Achtergrond van de activiteit: auto
 • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de Speed Car activiteit, het probleem en de verwachtingen aan de groep.

Controleer of ze de categorieën begrepen hebben:

 • Motor: wat drijft ons voort en helpt ons sneller het doel te bereiken?
 • Parachute: wat vertraagt ons?
 • Ravijn: welke gevaren zijn er op de weg?
 • Brug: wat kunnen wij opbouwen om deze gevaren het hoofd te bieden? Wat kunnen we doen om langs het ravijn te komen?

Herhaal de regels: geen kritiek op de ingezonden ideeën en geen onderlinge gesprekken tijdens de exploratiefase.

null
2

Exploratie

Geef 5 minuten bedenktijd vóór de brainstorming te starten.

De deelnemers werken vervolgens in twee fasen:

 • Fase nr. 1: de deelnemers moeten eerst in hun achteruitkijkspiegel een blik op het verleden werpen. Vraag ze na te denken over de motoren en parachutes die ze naar de huidige plek hebben gebracht.
 • Fase nr. 2: vervolgens moeten ze vooruitkijken en hun blik op de nabije toekomst richten. Ze kunnen hun ideeën inzenden in de categorieën “brug” en “ravijn”.

Schat een tijd in voor elke fase en sluit af als de tijd verstreken is of als de deelnemers geen ideeën meer inzenden.

null
3

Chat

Twee methodes om over de ingezonden ideeën te praten, aan te passen naargelang de grootte van de groep:

 • 1ste methode- Kleine groep: iedere deelnemer licht in het kort de ideeën toe die hij voor elke categorie ingezonden heeft.
 • 2e methode- Grotere groep: doorloop elke categorie met de deelnemers en bevestig het begrip van elk idee met de hele groep.
null

Groepeer de gelijksoortige ideeën: behoud een enkel idee en onderstreep dit met een markeerstift om aan te geven dat het meerdere keren werd ingezonden (voeg een teller in cijfers of met een symbool toe, bijvoorbeeld “x5 of ***”).

4

Samenvatting

Na het inzenden en “opschonen” van de ideeën, moet u de meest relevante ideeën selecteren om de sessie af te sluiten met een actieplan.

U gaat dus over op een “stemsessie”. Vraag uw deelnemers op de voor hen belangrijkste ideeën te stemmen, hoofdzakelijk voor:

 • De parachutes: de af te zwakken remmen of uit te voeren acties om deze te verwijderen
 • De brug: de beoogde contra-maatregelen naargelang de geïdentificeerde risico’s

Noteer alle acties en besluiten direct in Beekast, stel samen een leider voor elke actie aan en bepaal en wat er moet gebeuren tot de volgende meeting.

U kunt ten slotte het actieplan van de sessie met alle deelnemers delen.

Suggesties en variaties

Deze activiteit is interessant om te doen bij het naderen van een belangrijke mijlpaal of aan het begin van een nieuwe projectfase project.

Aarzel niet om de overige visuele brainstorming activiteiten van Beekast te ontdekken om uw sessies te variëren en te voorkomen dat de verveling toeslaat bij de deelnemers.

Ontdek de speedboat, die het mogelijk maakt de doelen van het team correct te formuleren en de risico’s te identificeren of anders nog de luchtballon om de los te laten ballasten te belichten om vooruitgang te kunnen boeken.

Activiteit Metafoor
30 tot 60 min
2 tot 50
Intermediair
Exploratie
Risico’s anticiperen
Stelt het team in staat één lijn te trekken voor een gezamenlijk doel met een blik op zowel het verleden als de toekomst