Homepage > Alle modellen > Speedboat

Speedboat

> Een balans opmaken

Het betreft een activiteit om ideeën te genereren (brainstorming) gebaseerd op de overeenkomsten met een boot. Deze gezamenlijk uit te voeren activiteit wordt vaak gebruikt door agile teams in het kader van continue verbetering (er bestaan overige toepassingen, zie Suggesties & variaties).

De groep, die de bemanning van een boot vormt die koers zet naar zijn doel/doelen (een eiland) spreekt zich uit over de krachten die de groep voortstuwen (de wind) en de problemen die de groep vertragen (ankers). Deze activiteit bevordert uitwisselingen en het geven van meningen om een globaal overzicht van een onderwerp te verkrijgen.

Voorafgaande vereisten

Voeg een Metafoor activiteit aan uw Beekast sessie toe. Bepaal de kwestie en pas de vooraf ingestelde zones wel of niet aan (zie onze tips in Suggesties & variaties).

null

Vergeet niet een stemsessie toe te voegen als u verder wilt gaan met een besluitname proces en een tijdbeheer om te voorkomen dat de brainstorming te lang duurt.

Instelling van de activiteit Metafoor

 • Stemmen: per Like of per punten
 • Achtergrond van de activiteit: Naar uw behoeften aan te passen zone
 • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de Speedboat activiteit, het probleem en wat er verwacht wordt aan de groep.

Controleer of ze de categorieën begrepen hebben:

 • Krachten: wat het team sneller naar het / de doel(en) brengt
 • Doelen: wat het team als doel(en) identificeert
 • Problemen: wat het team vertraagt om het doel te bereiken
 • Obstakels: wat het team verhindert of mogelijk verhindert het doel te bereiken
null
 • Licht de regels opnieuw toe: geen beoordeling van de ingezonden ideeën en geen onderlinge gesprekken tijdens de exploratiefase.
2

Exploratie

De deelnemers nemen 5 minuten de tijd om over het onderwerp na te denken

Vervolgens zenden ze hun ideeën voor de diverse categorieën in. Schat een duur voor deze fase in en beëindig deze ofwel nadat deze tijd bereikt is ofwel zodra de deelnemers hun ideeën hebben ingezonden.

3

Chat

Twee methodes om over de ingezonden ideeën te praten, aan te passen naargelang de grootte van de groep:

 • 1ste methode- Kleine groep: iedere deelnemer licht in het kort de ideeën toe die hij voor elke categorie ingezonden heeft.
 • 2e methode- Grotere groep: doorloop elke categorie met de deelnemers en bevestig het begrip van elk idee met de hele groep.

Groepeer de gelijksoortige ideeën: behoud een enkel idee en onderstreep dit met een markeerstift om aan te geven dat het meerdere keren werd ingezonden.

- bijvoorbeeld, idee: "Er bestaat geen documentatie voor het proces X" werd 5 keer ingezonden.
U behoudt één idee dat u herformuleert in:
"Geen documentatie voor proces X (5)" of "Geen documentatie voor proces X (*****)"

4

Selectie

Na het inzenden en "opschonen" van de ideeën, kunt u de meest relevante ideeën selecteren alvorens de sessie af te sluiten met een actieplan.

 • U gaat vervolgens over op de modus "stemsessie". Vraag uw deelnemers op de voor hen belangrijkste ideeën te stemmen, hoofdzakelijk voor:
  - De problemen: de af te zwakken remmen of uit te voeren acties om deze te verwijderen
  - De krachten: de bestaande krachten maar die nog verbeterd kunnen worden

Suggesties en variaties

U bent niet verplicht de 4 categorieën van de speedboat te gebruiken. U kunt heel goed een sessie met uitsluitend de “Krachten” en “Problemen” organiseren.

U kunt een sessie voor continue verbetering leiden voor uw groep maar de speedboat kan tevens dienen om te brainstormen over andere onderwerpen:

 • Product / Dienst: met klanten kunt u via de speedboat uitstekend aan hun verwachtingen werken. U kunt ze zich zo laten uiten over wat ze niet waarderen aan uw Product of Dienst (Problemen), hun verwachtingen (Doelen), hun frustraties (Obstakels), en wat wel werkt (Krachten)
Activiteit Metafoor
30 tot 60 min en meer
2 tot 50
Intermediair
Exploratie
Analyseren wat het team boost en wat het team vertraagt.
Stelt de groep in staat de motoren van het team te identificeren en te verbeteren en tevens inzicht te krijgen in de remmen en deze te beperken.