Homepage > Alle modellen > Zeester

Zeester

> Een balans opmaken

Elke deelnemer spreekt zich uit over wat wel of niet goed gegaan is in de afgelopen periode, waarmee gestopt of gestart, wat meer of minder gedaan moet worden. De animator kan na afloop van de stemsessie vervolgens een actieplan opstellen.

Voorafgaande vereisten

Wij raden het aan vóór de activiteit een ijsbreker activiteit uit te voeren om de groep voor te bereiden.

Bereid een Prikbord activiteit voor in Beekast met de 5 volgende categorieën: Doorgaan met, Stoppen met, Minder, Meer, Beginnen met. Stel de activiteit vervolgens in naargelang het aantal deelnemers opdat de sessie niet te lang duurt.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: “Live” of “Ronde per ronde”
  • Stemmen: via punten (3 tot 5 naargelang het aantal deelnemers)
  • Tijdbeheer: met (timer, stopwatch) of zonder
  • Categorieën: 5 activiteitencategorieën

Verloop

1

Presentatie

Herhaal over welke tijdsperiode / project de activiteit gaat

  • Bijvoorbeeld: vorige maand, de projectfase, de stap ...

Licht elke categorie toe:

null
  • Doorgaan met: wat u gewaardeerd heeft tijdens deze periode en wat bijgedragen heeft aan het bereiken van het doel
  • Stoppen met: wat geen enkele meerwaarde heeft of ons afremt
  • Minder: processen, tools ... die minder gebruikt moeten worden in onze context
  • Meer: processen, tools ... die we niet genoeg gebruiken en waar we meer uit kunnen halen
  • Beginnen met: nieuw in te voeren ideeën

Licht de groep in over de aan elke fase toegekende tijd

2

Exploratie

Elke deelnemer werkt apart en in stilte tijdens de toegekende tijd en noteert zijn ideeën in het Beekast kladblok.

3

Chat

De deelnemers verzenden beurtelings hun ideeën van het kladblok naar het Prikbord en nemen enkele minuten de tijd om elk idee toe te lichten (ronde per ronde modus). U kunt geleidelijk aan groepen aanmaken om gelijksoortige ideeën te groeperen.

4

Selectie

Uw sessie voor het inzamelen van ideeën wordt beëindigd als iedereen zich uitgesproken heeft.
U kunt vervolgens direct overgaan op de stemsessie via uw Beekast Prikbord. Herinner de deelnemers eraan dat ze slechts over enkele punten beschikken om te prioriteren wat echt belangrijk is in hun ogen.

5

Samenvatting

Na de stemsessie of de handmatige uitgevoerde selectie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 of 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

U kunt de acties direct in de chatruimte invoeren om ze in het verslag terug te vinden.

Suggesties en variaties

Als, na het stemmen, de geselecteerde ideeën nog te vaag zijn, is het nodig een besluitname activiteit uit te voeren om het actieplan verder uit te werken

De Zeester activiteit maakt het mogelijk een aanpak voor continue verbetering binnen het team aan te nemen. Overige gelijksoortige activiteiten maken het mogelijk te variëren:

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min en meer
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
Beslissen over de in te voeren acties voor beter teamwerk
Het stelt het team in staat zich te beseffen wat er fout is gegaan en hoe dit verbeterd kan worden om betere resultaten te krijgen via een positieve aanpak.