Raket

> De mening delen

Stap met uw team aan boord van een raket voor een reis naar het onbekende. Uw eerste ruimtemissie bestaat uit het bepalen van uw bestemming, uw “north star”. Vervolgens moet de strategie en de invalshoek om dit doel te bereiken opgesteld worden. Vergeet niet de inventaris van de beschikbare middelen op te maken en eventueel de stabilisatoren en de remmen te bekijken waar rekening mee gehouden moet worden.

Voorafgaande vereisten

Voeg een Metafoor activiteit aan uw Beekast sessie toe. Bepaal het probleem, kies het formaat Raket en pas de vooraf bepaalde zones wel of niet aan (zie onze tips in Suggesties & variaties).

null

Instelling van de activiteit Metafoor

 • Stemmen: geen
 • Achtergrond van de activiteit: Raket
 • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de Raket activiteit aan de groep en leg uit wat het probleem is en wat er van hen verwacht wordt.

Controleer of ze de categorieën begrepen hebben:
Het doel:waarom gaat u deze taak samen uitvoeren, welke koers moet er aangehouden worden om deze onbekende ster te bereiken?

De context: de middelen waarover u beschikt om het project te laten slagen?

 • De bemanning: welke samenwerking tussen welke teamleden? Welke verantwoordelijkheden?
 • Het thermische schild: welke beveiliging is voorzien bij oververhitting?
 • De stabilisatoren:  welke middelen zijn er geïdentificeerd om drift en afleidingen te voorkomen?

De strategie: 

 • de basis: op wie of wat kunnen we bouwen om deze taak goed te volbrengen (business, techniek, organisatie, financiën). Wie boost de dynamiek voor het opstijgen?

Herhaal de regels: geen kritiek op de ingezonden ideeën en geen onderlinge gesprekken tijdens de exploratiefase.

null
2

Exploratie

De deelnemers nemen 5 minuten de tijd om over het onderwerp na te denken

Vervolgens zenden ze hun ideeën voor de diverse categorieën in. Schat een duur voor deze fase in en beëindig deze ofwel nadat deze tijd bereikt is ofwel zodra de deelnemers hun ideeën hebben ingezonden.

3

Chat

Twee methodes om over de ingezonden ideeën te praten en aan te passen naargelang de grootte van de groep:

 • 1ste methode - Kleine groep: iedere deelnemer licht in het kort de ideeën toe die hij voor elke categorie ingezonden heeft.
 • 2e methode - Grotere groep: doorloop elke categorie met de deelnemers en bevestig het begrip van elk idee met de hele groep.

Groepeer de gelijksoortige ideeën: behoud een enkel idee en onderstreep dit met een markeerstift om aan te geven dat het meerdere keren werd ingezonden (voeg een teller in cijfers of met een symbool toe, bijvoorbeeld “x5 of ***”).

4

Samenvatting

Nadat de ideeën “opgeschoond” zijn, heeft de groep een goed totaaloverzicht op het onderwerp. U kunt ze nu vragen deze visie samen te vatten door gezamenlijk de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe staan we er nu voor?
 • Waar moeten we naartoe?
 • Dit zal mislukken als …
 • Dit zal lukken als ...

U kunt prima overgaan op een brainstorming activiteit om de naar voren gekomen risico’s en remmen verder uit te werken.

Suggesties en variaties

Tijdens de samenvattingsactviteit kunt u de antwoorden op de vragen in de chatruimte samenvatten, via een Prikbord activiteit of in een Beekast slide.

De raket kan tevens gebruikt worden in het kader van de continue verbetering van uw processen (volgens een retrospectief model):

De groep, die wordt uitgebeeld door de raket, spreekt zich uit over de krachten die de groep boosten (de motoren van de raket) en de problemen die de groep vertragen (de zwaartekracht) voor het bereiken van de doelstellingen (de maan).

Aarzel niet om de overige visuele brainstorming activiteiten van Beekast te ontdekken om uw sessies te variëren en te voorkomen dat de verveling toeslaat bij de deelnemers.

Ontdek de speedboat, die het mogelijk maakt de doelen van het team correct te formuleren en de risico’s te identificeren of anders nog de luchtballon om de los te laten ballasten te belichten om vooruitgang te kunnen boeken.

Activiteit Metafoor
30 tot 60 min
2 tot 50
Intermediair
Exploratie
Een project plannen
Maakt het mogelijk gezamenlijk de doelen, de verwachtingen en de te gebruiken middelen te bepalen om het project samen succesvol te maken