Homepage > Alle modellen > Sleutelwoorden

Sleutelwoorden

> Uitwisselingen starten

Het gaat erom de sfeer van de groep aan het begin van de meeting te peilen, het ijs te breken en de deelnemers bij het voorgestelde onderwerp te betrekken. De animator kan het verloop van de meeting bijstellen op basis van het resultaat van de activiteit. Het gaat er om uitwisselingen op te starten die niet over concrete zaken (uw verwachtingen...) gaan maar over het gevoel, wat de meeting een andere insteek en toon geeft.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Woordenwolk activiteit in Beekast voor en noem deze naar het onderwerp van de meeting.

Afhankelijk van de groepsgrootte, raden wij het aan de in te zenden woorden per deelnemer tot één te beperken, een timer te gebruiken om de tijd te beheren en het aantal ingezonden woorden weer te geven.

Als u niet wilt dat de deelnemers elkaar onderling beïnvloeden, geeft u de resultaten pas aan het einde van de activiteit weer.

Instelling van de activiteit Woordenwolk

  • Formaat van de activiteit: naar keuze naargelang de groepsgrootte
  • Resultaten: Bij de beëindiging van de activiteit
  • Tijdbeheer: Timer

Verloop

1

Presentatie

De animator verstrekt het onderwerp van de sleutelwoorden activiteit

Bijvoorbeeld: "wat denkt u over?"

De animator herhaalt de regels en indien van toepassing:

  • het maximum aantal woorden
  • de gegeven tijd
  • correcte en vriendelijke voorstellen
  • ...

Het is soms nuttig dat de animator een voorbeeld geeft

2

Rondetafel

Iedere deelnemer zendt zijn sleutelwoorden over het onderwerp in

3

Samenvatting

Bij een kleine groep, kan de animator elke deelnemer vragen het door hem gekozen woord te presenteren. Het moet wel duidelijk zijn dat ze elk 20 tot 30 seconden hebben om het woord te presenteren en uit te leggen waarom om zo kort mogelijk te zijn.

Voor een grotere groep, bespreekt de animator de sleutelwoorden die naar voren zijn gekomen opdat iedereen hier rekening mee houdt bij de volgende uitwisselingen.

Suggesties en variaties

Bereid bij hele grote groepen meerdere woordenwolken voor en voer de activiteit uit met subgroepen. Vraag vervolgens elke subgroep hun samenvatting aan de anderen te presenteren.

De klassieke sleutelwoorden activiteit verwacht bijvoeglijke naamwoorden als antwoord op het gevoel van de deelnemers over de onderwerpen maar u kunt uw fantasie de vrije loop geven met de volgende voorbeelden:

  • De #hashtag van de meeting
  • Als het project een film was, welke titel zou het dan hebben?
U kunt twee sleutelwoorden geven:
"Hoe start ik de meeting op / Hoe wil ik de meeting verlaten"
Dit maakt het mogelijk te weten te komen hoe iedere deelnemer zich wil voelen na de meeting.
Activiteit Woordenwolk
5 tot 30 min
2 tot 30
Beginner
Opening
Zich op een meeting voorbereiden.
Het humeur van de deelnemers onthullen en de meeting hierop aanpassen.