Homepage > Alle modellen > Weerbericht

Weerbericht

> Uitwisselingen starten

Elke deelnemer geeft de door hem gevoelde teamsfeer aan bij het begin van de meeting opdat de animator de volgende activiteiten zo goed mogelijk kan aanpassen. De deelnemers moeten hiertoe uit 7 weerberichten kiezen die uiteenlopen van een heldere hemel tot onweer!

Voorafgaande vereisten

Bereid een Enquête activiteit voor met de vraag:"Hoe ervaart u de sfeer in het team?"

Er kan slechts een antwoord gegeven worden met keuze uit de volgende opties: “Heldere hemel”, “Sluierbewolking”, “Mooi maar bewolkt”, “Bewolkt”, “Grauw”, “Somber en regenachtig” of “Onweerachtig”.

Dit is een snel uit te voeren activiteit en behoeft over het algemeen geen timer.

Instelling van de activiteit Enquête

  • Formaat van de activiteit: Enkelvoudige keuze
  • Mogelijke antwoorden: 7 weerberichten
  • Resultaten: aan het einde van de activiteit en in vorm van een Donut of Taartdiagram

Verloop

1

Presentatie

Start de activiteit en licht indien nodig de vraag toe aan de groep. Vraag de deelnemers hoe ze de sfeer in het team ervaren en vraag ze één van de 7 beschikbare weerberichten te kiezen.

2

Inzamelen

Iedere deelnemer beantwoordt de enquête en kiest uit de 7 weerberichten de optie die het beste de door hem gevoelde sfeer in het team weergeeft.

3

Samenvatting

Sluit af door aan te geven hoe u bij de volgende meetings rekening zal houden met deze barometer.

Als de barometer naar somber, regenachtig of zelfs onweerachtig weer doorslaat, moet u met het team overleggen hoe u de meeting het beste voort kunt zetten. Het is misschien nodig om de meeting uit te stellen of tijd te nemen om aan de oorzaken achter dit slechte weerbericht te werken. Via een Brainstorming of een DAKI activiteit kunt u de oorzaken achterhalen en het team helpen verder te komen.

Activiteit Enquête
5 tot 30 min
Hele groep
Beginner
Opening
Peil de sfeer van het team door te vragen wat voor bui ze hebben.
Een eenvoudige en speelse methode om binnen 2 minuten de sfeer van de groep te meten via een metafoor die iedereen aanspreekt