Homepage > Alle modellen > Eisenhower Matrix

Eisenhower Matrix

> Samen prioriteren en beslissen

Stapelen uw activiteiten en uw dagelijkse (werk gerelateerde en/of persoonlijke) taken zich op en weet u niet meer waar te beginnen of hoe het aan te pakken om deze uit te voeren? De Eisenhower matrix is de perfecte tool om uw acties te sorteren, te ordenen en te prioriteren!

Deze methode werd uitgevonden door Eisenhower, toen hij tijdens de Tweede Wereld Oorlog Opperbevelhebber was van het Amerikaanse leger in Europa, alvorens verkozen te worden tot President van de Verenigde Staten: “Wat belangrijk is, is vaak niet urgent en wat urgent is, is zelden belangrijk”.

De matrix is dus gebaseerd op 2 assen: de mate van belangrijkheid en de mate van urgentie van elke taak.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Matrix activiteit met kwadranten voor. De 4 zones zijn: Uitbesteden, Doen, Verwijderen, Plannen. Benoem de x-as "Belangrijk" en de y-as "Urgent".

Voorzie, indien nodig, een tijdbeheer.

Noem, als u deze al heeft, de te prioriteren elementen op.

De Eisenhower matrix kan uitgevoerd worden nà een brainstorming om een actieplan te prioriteren, hiertoe moeten de elementen live in de matrix ingevoerd worden alvorens de activiteit met de groep te starten.

Instelling van de activiteit Matrix

  • Formaat van de activiteit: Kwadrant
  • Namen van de zones: Uitbesteden, Doen, Verwijderen, Plannen
  • X-assen: Belangrijk /Y-assen: Urgent
  • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Leg de betekenis van elk kwadrant aan de groep uit:

  • Doen: belangrijke en urgente activiteiten, direct en zelfstandig uit te voeren taken
  • Plannen: belangrijke, maar minder urgente activiteiten, zelfstandig te plannen en uit te voeren taken
  • Uitbesteden: urgente, maar minder belangrijke activiteiten, uit te besteden taken
  • Verwijderen: weinig urgente en onbelangrijke activiteiten, onnuttige taken die kunnen vervallen.

Kom onderling overeen wat belangrijk en urgent is; of u alleen of met een team werkt of met een chef voor prioritaire of kerntaken, wat is urgent binnen de te bereiken doelen en termijnen: 1 uur, een dag, een week. Geef indien nodig extra toelichting. Let op onderscheid te maken tussen urgentie, belangrijkheid en wat u graag doet!

Bespreek nogmaals de elementen op de lijst opdat iedereen ze goed begrepen heeft.

2

Exploratie

De deelnemers kunnen vervolgens ieder apart en in stilte elk element beoordelen wat betreft de belangrijkheid en de urgentie.

3

Chat

Nadat de hele groep heeft meegedaan, kunt u de matrix herzien om er zeker van te zijn dat iedereen zich in het resultaat kan vinden.

4

Samenvatting

Voer de uit te voeren taken in de chatruimte in de vorm van een Actie, bekijk samen opnieuw de te plannen en uit te besteden taken om de nodige beslissingen hierover te kunnen maken.

Na afloop van de activiteit kunt u het verslag automatisch met het actieplan / de besluiten aan de deelnemers verzenden.

Suggesties en variaties

Om de samenwerking nog te versterken kunt u een Prikbord activiteit gebruiken en de kwadranten in categorieën indelen. Als ze te talrijk zijn, kunt u een stemsessie voor de uit te voeren taken organiseren.

Activiteit Matrix
5 tot 30 min
Minder dan 10
Beginner
Afsluiting
Om tijd uit te sparen dankzij een beter takenbeheer.
Doelmatige en eenvoudig in te voeren tool, voor zowel individuen als groepen.