Homepage > Alle modellen > Impact-Uitvoerbaarheid Matrix

Impact-Uitvoerbaarheid Matrix

> Samen prioriteren en beslissen

Zijn er teveel actievoorstellen in uw team? Wees in de eerste plaats enthousiast over de inzet en gebruik vervolgens de Impact-Uitvoerbaarheid matrix om samen de daadwerkelijk uit te voeren ideeën te prioriteren en te selecteren. Deze prioritering maakt deel uit van de rationaliteit.

De matrix zet het volgende uit op 2 assen: de mate van impact en de mate van uitvoerbaarheid van elke actie.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Matrix activiteit met een grafiek voor. Noem de X-as “Uitvoerbaarheid” en de “Y-as” “Impact".

Voorzie, indien nodig een tijdbeheer.

Noteer de te prioriteren elementen op een lijst als deze reeds bekend zijn (bijvoorbeeld dankzij een voorgaande brainstorming activiteit) of vraag de deelnemers deze direct op te noemen. In dit laatste geval moet u live de te evalueren voorstellen invoeren.

Instelling van de activiteit Matrix

  • Formaat van de activiteit: Rooster
  • Horizontal axis: Feasibility/Vertical axis: Impact
  • Tijdbeheer: naar keuze

Verloop

1

Presentatie

Leg de betekenis van de 2 assen aan de groep uit:

  • Impact: dit gaat erom te meten in welke mate het voorstel het toelaat de beoogde doelen te bereiken. Bij 10 is de impact zeer hoog; bij 0 is er geen impact.
  • Uitvoerbaarheid: dit gaat erom te meten in welke mate de actie op de juiste wijze kan worden uitgevoerd. 

Word het eens over de begrippen impact en uitvoerbaarheid. Om de impact van uw voorstellen te meten, moet u bijvoorbeeld de oorspronkelijke doelen opnieuw aanstippen. In welke mate draagt elke actie bij aan dit doel?

Wat betreft de uitvoerbaarheid, gaat dit over het beschikken van de nodige middelen? De tijd? De met name financiële middelen? Al deze vragen moeten gesteld worden om de uitvoerbaarheid van een actie correct te kunnen evalueren.

Doorloop opnieuw de lijst met voorgestelde acties opdat ze voor iedereen duidelijk zijn.

2

Exploratie

De deelnemers gaan vervolgens ieder voor zich en in stilte elke actie beoordelen door deze direct op de matrix te plaatsen.

3

Chat

Nadat de hele groep heeft meegedaan, kunt u de matrix herzien om er zeker van te zijn dat iedereen zich in het resultaat kan vinden. De 4 zones vertegenwoordigen de 4 relatieve prioriteringsniveaus: hoe donkerder de zone hoe hoger de prioriteit van de bijbehorende actie. U hoeft slechts alleen nog de acties te kiezen die de beste mix tussen hoge impact en uitmuntende uitvoerbaarheid bieden.

4

Samenvatting

Voer de aldus geprioriteerde acties in de chatruimte in, bekijk samen de te plannen en uit te besteden taken om hier beslissingen over te kunnen maken.

Dankzij deze methode kan het team verdergaan met een gemeenschappelijk afgesproken actieplan, met zijn eigen, beste ideeën.

Na afloop van deze activiteit kunt u het automatische verslag en het actieplan aan uw deelnemers verzenden.

Activiteit Matrix
5 tot 30 min
Hele groep
Beginner
Afsluiting
Prioriteer uw uit te voeren acties door de impact en de uitvoerbaarheid te evalueren.
De meest gebruikte methode om rationeel de beste acties te selecteren uit een gegeven lijst.