MoSCoW

> Samen prioriteren en beslissen

De animator vraagt de groep om het voor elk te prioriteren element met elkaar eens te worden over de termijnen, de urgentie en de belangrijkheid van het element, en dit ten opzichte van de reeds gepresenteerde elementen.

Suggesties en variaties

De drie eerste categorieën zijn de bekende categorieën van de prioriteringstechnieken (P0, P1, ..., Hoog, Gemiddeld, Laag...), het belang van de Moscow methode schuilt in de laatste categorie. De categorie waar u de groep vraagt na te denken over wat ze niet willen. Samen nadenken om een antwoord te vinden, biedt hen een nieuw perspectief om ze te helpen specifieke prioriteiten vast te stellen.

Als u de activiteit interactief wilt maken en niet alleen het Prikbord wilt bewerken, kunt u een geforceerd klassement organiseren:

Bereid de categorieën van het Prikbord voor: een categorie per te prioriteren element
Als instructie: de bepaling van de Moscow termen (de selectiecriteria voor de deelnemers)
Activeer de kleuren om de consensus te identificeren.
Vraag elke deelnemer voor elk element zijn prioritering in te zenden (een kaart met een M, S, C of W volstaat)
Na afloop van deze exploratiefase, vermeldt u de gemiddelde waarde van elke categorie. U kunt deze boven aan de kolom plaatsen en met een kleur highlighten.
U verkrijgt zo een lijst met prioriteringen.

Over de auteur

Author Beekast Beekast

Bevorder de groepsintelligentie tijdens uw meetings, leidt actieve workshops of geef een dynamische twist aan uw meetings dankzij de acitiviteitenmodellen van Beekast.

Icon board
Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Intermediair
Afsluiting
Taken, behoeften en vereisten prioriteren via een consensus.
Maakt het mogelijk een gemeenschappelijk begrip te verkrijgen en de prioriteiten te delen.
Author Beekast Beekast