Homepage > Alle modellen > 3 horizonten

3 horizonten

> Samen verkennen en nadenken

De 3 door Geoffrey Moore bepaalde horizonten komen overeen met 3 strategische kernbelangen waar alle bedrijven tegenwoordig mee geconfronteerd worden.

Een bedrijf moet er allereerst dagelijks hard voor vechten om te voorkomen dat zijn marktaandeel krimpt. 

Vervolgens moet het enkele jaren vooruit blikken en de middelen vinden om nieuwe markten aan te kunnen boren. Het moet daartoe investeren en zijn sterke punten benutten om de toekomstige omzet zeker te stellen.

Ten slotte moet de onderneming het risico van een disruptie van zijn eigen aanbod op de lange termijn incalculeren. Het moet een andere toekomst kunnen bedenken en invullen.

Dit zijn de 3 horizonten waarover de deelnemers zich zullen uitspreken en waarvoor ze samen strategische oplossingen zullen zoeken

Voorafgaande vereisten

Deze activiteit moet uitgevoerd worden met een team dat een goede kijk heeft op strategie en marketing maar tevens de technische dimensie van het aanbod van de onderneming kent. De technische profielen gebaseerd op de R&D en/of de productie zijn hier absoluut noodzakelijk om op een realistische en ambitieuze manier technische oplossingen voor de toekomst en met name voor de horizon 3 te bedenken. Het kan tevens nuttig zijn deze technische visie aan te laten vullen door experts van buitenaf om zo de horizonten te verbreiden!

Bereid een Prikbord activiteit in een ronde per ronde modus en met 3 innovatie categorieën:

Horizon 1: Bescherming, Horizon 2: Uitbreiding, Horizon 3: Baanbrekende innovatie

U kunt een tijd inplannen die afhankelijk is van het aantal deelnemers (tussen 30 minuten en 1uur).

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
  • Stemmen: met punten
  • Tijdbeheer: Stopwatch (30 min tot 1uur)
  • Categorieën: 3 activiteitencategorieën

Verloop

1

Presentatie

Detailleer het doel van de meeting: vandaag werkt u met de groep om strategische ontwikkelingspunten voor het bedrijf op te stellen. Presenteer de activiteit en de betekenis van de 3 categorieën:

  • Horizon 1: Bescherming van het huidige aanbod

Dit betreft een zo goed mogelijke bescherming van de markten van het bedrijf. Hiertoe is het nodig het aanbod op constante wijze gedeeltelijk te hernieuwen en op incrementele wijze te innoveren. Deze investeringen zijn beperkt tot de beschikbare cashflows. Een restaurant kan bijvoorbeeld investeren in nieuw materiaal en het aanbod uitbreiden door een pizza-oven aan te schaffen. De horizon 1 ligt meestal op 1 jaar.

  • Horizon 2: Extensie van het huidige aanbod naar nieuwe opkomende markten

Voor de horizon 2, moeten er nieuwe opkomende markten gezocht worden waarvoor het huidige aanbod, met enkele aanpassingen, geschikt kan zijn. Deze strategische punten zorgen voor toekomstige cashflow en maken zo een rendement op investering op de middellange termijn mogelijk. Ons restaurant kan ervoor kiezen het aanbod aan te vullen met thuisbezorging. Het moet hiertoe partners vinden en zijn organisatie aanpassen. De horizon 2 ligt meestal op 2 of 3 jaar

  • Horizon 3: Baanbrekende innovatie voor het toekomstige aanbod

De horizon 3 staat in het teken van krachtige marktvernieuwing. Het komt overeen met het moment waar het klassieke aanbod van de sector door elkaar geschud wordt door een nieuwe waardepropositie. De groeimogelijkheden en de cashflow zijn heel hoog maar wisselvallig, waardoor een berekening van het rendement op investering in dit stadium vrij onzeker is. Ons restaurant kan op de lange termijn gedeeltelijk vervangen worden door krachtige keukenrobots, in de vorm van humanoïde robots met een kunstmatige intelligentie die op perfect autonome wijze recepten van topchefs kunnen nabootsen. De horizon 3 ligt over het algemeen tussen 5 en 10 jaar.

Het belang van een prospectieve bepaling van deze 3 horizonten ligt hoofdzakelijk in de voorbereiding. De horizon 2 en zelfs de horizon 3 moeten nu al voorbereid worden door samenwerkingen aan te knopen, door dingen uit te proberen om er, als het nodig is, klaar voor te zijn.

Aarzel niet om voorbeelden van een andere bedrijfssector aan te halen opdat alle deelnemers de 3 horizonten van het model goed begrijpen.

2

Exploratie

Elke deelnemer werkt apart en in stilte tijdens de toegekende tijd en noteert zijn ideeën in het Beekast kladblok. Het is van belang dat dit in stilte gebeurt om elkaar niet te beïnvloeden binnen de groep.

3

Chat

De deelnemers verzenden, beurtelings, hun ideeën van het kladblok naar het Prikbord en nemen hierbij enkele minuten de tijd om elk idee toe te lichten.

Let erop dat elk idee in het juiste hokje geplaatst wordt. Met name de horizon 3 is voorbehouden aan baanbrekende innovaties en niet aan aanpassingen van wat al bestaat. U kunt geleidelijk aan groepen aanmaken om gelijksoortige of identieke ideeën te groeperen. U kunt tevens gekleurde markers gebruiken.

4

Selectie

Uw sessie voor het inzamelen van ideeën wordt beëindigd als iedereen zich uitgesproken heeft. Als er veel ideeën besproken moeten worden, raden wij het aan het stemmen via punten te gebruiken en de deelnemers te vragen punten toe te kennen aan minstens één idee per Horizon:

  • U kunt direct overgaan op de stemsessie via uw Beekast Prikbord. Herinner de deelnemers eraan dat ze slechts over enkele punten beschikken om te prioriteren wat echt belangrijk is in hun ogen.
5

Samenvatting

Na de stemsessie of de handmatig uitgevoerde selectie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (1 tot 3 maximum per horizon) identificeren om een actieplan op te stellen om deze ideeën toe te laten passen.

U kunt de acties opstellen op basis van de ideeën op het Prikbord of direct in de chatruimte om ze in het verslag terug te vinden.

Suggesties en variaties

Wij raden het aan een ijsbreker activiteit te organiseren om de uitwisselingen op gang te brengen.

U kunt tevens voorafgaand een SWOT uitvoeren voor een duidelijk inzicht in de context alvorens een nieuwe strategie te bepalen.

Als er, zelfs na het stemmen, veel innoverende ideeën ingediend worden, kan het handig zijn de Impact-Uitvoerbaarheid Matrix te gebruiken om op rationele wijze de beste ideeën te prioriteren. Wij raden het echter aan dit per horizon te doen, wetende dat de ideeën voor horizon 3 vrijwel altijd minder goed uitvoerbaar zijn dan die van horizon 1!

Als er te weinig ideeën geopperd worden voor horizon 2 en 3, kan de Innovatie Matrix gebruikt worden om de deelnemers te helpen bij het brainstormen.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
De koers van de bedrijfsstrategie aanpassen aan het digitale tijdperk.
De 3 horizonten vertegenwoordigen een uitmuntende strategische tool om zowel het heden te beheren als de toekomst zeker te stellen. In ons digitale tijdperk is dit vrijwel een MUST!