Homepage > Alle modellen > Negatieve brainstorming

Negatieve brainstorming

> Samen verkennen en nadenken

De oefening van het rampenscenario (ook wel negatief of destructief brainstormen genoemd) bestaat eruit alle ideeën te zoeken die tot het mislukken van een project kunnen leiden. Het doel is niet na te denken over de succesredenen (doel van het merendeel van de creatieve technieken) maar zich in tegendeel te richten op de elementen die rampzalig kunnen zijn.

Voorafgaande vereisten

De situatie, het doel of het probleem indien mogelijk in de vorm van een vraag identificeren. Herformuleer deze vraag vervolgens in een uitdaging of ramp... Wees niet “soft” maar direct, waarbij u zelfs kunt overdrijven.
- "Hoe kunnen we de tevredenheid van de gebruikers van onze helpdesk verbeteren?" wordt "Wat is de ergste klantervaring wat betreft de helpdesk?".

Bereid een Prikbord activiteit voor, in de ronde per ronde modus, met een stemsessie per punten en een maximumtijd van 10-15 min.

Voorzie een tweede Prikbord voor het zoeken van de oplossing, in een live modus, met eveneens een stemsessie per punten.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde (1ste prikbord) en Live (2e prikbord)
  • Stemmen: via punten (3 tot 5 per deelnemer)
  • Tijdbeheer: stopwatch of timer (10-15 min.)

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de kwestie aan de groep en leg de methode uit. Zorg ervoor dat iedereen het doel van de oefening goed begrepen heeft.

2

Exploratie

Iedereen noteert zelf en in stilte de rampideeën in zijn kladblok.

Benadruk dat het de ergste maar tevens realistische scenario’s moet betreffen! Hiermee voorkomt u teveel bizarre ideeën.

3

Inzamelen

De deelnemers plaatsen hun ideeën op het Prikbord zodat iedereen ze kan zien. Alvorens over te gaan op de selectiefase, moeten de ideeën ingedeeld worden en het Prikbord opgeschoond worden:

  • maak categorieën aan voor de geïdentificeerde thema’s en verplaats de ideeën naar de deze categorieën
  • groepeer de ideeën per affiniteit dankzij de groep
  • groepeer de gelijksoortige ideeën: behoud één idee en onderstreep het met een markeerstift om aan te geven dat het meerdere keren werd ingezonden.
  • Bijvoorbeeld:

Idee: "Er bestaat geen documentatie voor het proces X" werd 5 keer ingezonden, u behoudt één idee dat u herformuleert in:

- "Geen documentatie voor proces X (5)" of "Geen documentatie voor proces X (*****)"

4

Selectie

Ga over op het stemmen opdat uw groep de belangrijkste rampen selecteert waaraan gewerkt moet worden.

5

Chat

Doorloop de eerste ideeën van de selectie met de groep en controleer of iedereen akkoord is.

Ga door met het tweede Prikbord.

Creëer een categorie per geselecteerde “ramp” en vraag aan ieder in de groep 1 tot 3 oplossingen in te zenden. Benadruk dat dit concrete oplossingen moeten zijn.

6

Selectie

Ga over op het stemmen opdat uw groep de beste, uit te voeren oplossingen selecteert.

7

Samenvatting

Na deze activiteit beschikt u over een lijst met mogelijke valkuilen van een project en de te overwegen oplossingen. U kunt de acties direct in de chatruimte invoeren om ze in het verslag terug te vinden.

Suggesties en variaties

Deze activiteit kan twee richtingen opgaan (naargelang de groep en de dynamiek)

  • Let erop niet teveel en te bizarre ideeën aan te maken, beperk het aantal!
  • Spoor de mensen aan om los te gaan als de voorstellen te “soft” te zijn!
Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 50
Intermediair
Exploratie
Moeilijkheden, obstakels of kritiek op een project anticiperen om deze in een positieve kans om te buigen.
“Elk nadeel heeft zijn voordeel” om innoverende ideeën te vinden.