Homepage > Alle modellen > Brainstorming

Brainstorming

> Samen verkennen en nadenken

Deze methode met de naam Brainstorming maakt het mogelijk een maximum aan ideeën over een bepaald onderwerp te vergaren. Het wordt veelal gebruikt tijdens de creatieve fase om verbeteringsideeën of oplossingen voor problemen met een groep te zoeken om de beste ideeën van iedereen te kunnen gebruiken.

Voorafgaande vereisten

U moet de geschikte groep samenstellen en de te bespreken vraag omkaderen. U bereid vervolgens een Prikbord activiteit in Beekast voor, zonder nog categorieën toe te voegen.

Wij raden het aan een ijsbreker activiteit uit te voeren vóór de brainstorming om de groep voor te bereiden.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: “Live” of “ Ronde per ronde”(zie suggesties & variaties)
  • Stemmen: met of zonder (naargelang de selectiemethode voor de ideeën, zie Stap 3)
  • Tijdbeheer: met (timer, stopwatch) of zonder

Verloop

1

Presentatie

null

U legt de startvraag voor aan de groep. Deze moet duidelijk zijn (en door iedereen begrepen worden), nuttig zijn (alle deelnemers hebben hier belang bij) en realistisch zijn (vaardigheden, bestede tijd...). Deze vraag moet zo nauwkeurig mogelijk zijn voor een efficiënte brainstorming.

U licht de regels toe: geen veroordeling van de voorgestelde ideeën, de fantasie de vrije loop laten, hoe meer ideeën hoe beter, ideeën van anderen overnemen of hierop inspringen.

U overlegt met de deelnemers over de aan elke fase gewijde tijd.

2

Exploratie

Uw deelnemers kunnen direct en op spontane wijze al hun ideeën voorleggen. De animator ziet erop toe dat het creatieve proces niet vertraagt en herkadert als sommige te ver van de startvraag afraken.

Aan het einde van deze fase moet het Prikbord vol zijn met tal van ideeën.

3

Selectie

Uw sessie voor het inzamelen van ideeën is voltooid (meer tijd, meer ideeën...).

Om op een actieplan uit te komen, moeten de ideeën geordend worden:

  • bepaal de selectiecriteria met de groep
  • maak categorieën aan om ideeën te selecteren, gebruik groepen om de kopieën te groeperen en kleuren om bepaalde criteria te identificeren
null
  • U kunt vervolgens direct overgaan op de stemsessie via uw Beekast Prikbord
4

Samenvatting

Na de stemsessie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 of 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

Suggesties en variaties

Voor een efficiënte brainstorming moet u de grootte van de groep aanpassen: niet te groot of te klein. Ideaal 4 tot 6 personen en maximaal 10. U kunt subgroepen vormen en elk een Prikbord toewijzen. Een vertegenwoordiger kan de samenvatting aan de anderen presenteren.

Daar sommige deelnemers ongetwijfeld de neiging hebben de groep te domineren, raden wij het aan uw sessie ronde per ronde uit te voeren opdat iedereen aan het woord komt. U kunt deze optie kiezen in het Beekast Prikbord, uw deelnemers kunnen vervolgens hun ideeën in een kladblok aanmaken en deze inzenden zodra het hun beurt is om te spreken.

Er bestaan talloze op de Brainstorming gebaseerde varianten zoals Brainwriting, De Denkhoeden, de Speedboat... waarover u meer leest in onze inspiraties.

Uw deelnemers kunnen direct en op spontane wijze al hun ideeën voorleggen.

De animator zorgt ervoor dat het creatieve proces niet vertraagt en herkadert als sommige te ver van de startvraag afraken.

Na deze fase, moet uw Prikbord vol staan met een groot aantal ideeën.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min en meer
Hele groep
Intermediair
Exploratie
Laat een maximaal aantal ideeën opborrelen.
Vereenvoudigt het uitdenken van nieuwe mogelijkheden binnen een creatieve context.