Homepage > Alle modellen > SCAMPER methode

SCAMPER methode

> Samen verkennen en nadenken

De SCAMPER methode stimuleert de creativiteit om oplossingen te vinden en verbeteringen aan te brengen voor een product, wijzigingen te bedenken, enz.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor. U moet allereerst het probleem, idee, product of het onderwerp waarover u wilt brainstormen vaststellen en identificeren. Vervolgens moet deze in een vraagstelling geherformuleerd worden: hoe... ?

 • onze winkel mist omzet door lange wachttijden bij de kassa’s: Hoe kunnen we de winkel reorganiseren om de rentabiliteit te verhogen?
 • onze marge op het product X loopt terug: Welke elementen kunnen we herzien om de marge te verhogen?

Voorzie 8 categorieën: de eerste categorie (Elementen) stelt u in staat indien nodig de gegevens van het probleem toe te lichten, de 7 anderen komen overeen met de principes van de SCAMPER methode: Vervangen, Combineren, Aanpassen, Wijzigen / Uitvergroten, Produceren / Voorstellen, Elimineren, Herschikken.

Het kan interessant zijn een eerste kaart in elke categorie te plaatsen om toe te lichten wat verwacht wordt (door deze met een identieke kleurcode te onderstrepen).

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Live
 • Stemmen: met punten
 • Categorieën: Elementen + 7 categorieën van SCAMPER

Verloop

1

Presentatie

Presenteer het onderwerp / het probleem en zorg ervoor dat iedereen dit goed begrepen heeft. Herzie de elementen die u voorafgaand heeft ingevoerd opdat de hele groep met dezelfde basis start.

Leg de methode uit en met name de betekenis van de principes:

 • S voor vervangen: Wat kunnen we vervangen om het probleem op te lossen / te verbeteren? Hoe kunnen we een bepaald element vervangen om wijzigingen, verbeteringen of onverwachte ideeën te genereren?
 • C voor Combineren: Welk ander product, andere dienst of ander proces (parallel, stroomopwaarts of -afwaarts) kan met het onze gecombineerd worden om iets anders of nieuws te creëren en de mogelijke gebruiken te vermeerderen?
 • A voor Aanpassen: Kunnen we ons product aan een ander product/andere dienst/andere omgeving aanpassen om het te verbeteren? Dit bestaat eruit het idee in een andere context te plaatsen en hiermee inspiratie op te doen voor een nieuwe uitvoer.
 • M voor Wijzigen / Vergroten: Wat kunnen we wijzigen om onze marktpositie te verbeteren? Of om zich te onderscheiden van de concurrentie? Kunnen we een element van ons product optimaliseren of zelfs overdrijven? De productie, de materialen, de stromen enz. wijzigen.
 • P voor Produceren / Een ander gebruik voorstellen: Kan ons product gebruikt worden binnen een andere context als waarvoor het ontworpen werd?
 • E voor Elimineren: Wat gebeurt er als we een element verwijderen? Een functie? Of dit tot een minimum beperken? Kunnen we een context wissen? Prestaties verwijderen? Klanten missen?
 • R voor herschikken: en wat als we de ideeën, het product of anders nog de situatie omkeren of herorganiseren om te kijken wat dat voor resultaat oplevert? Op welke manier kunnen we dingen herschikken en de diverse aaneenschakelingen begrijpen die door de situatie gecreëerd kunnen worden en beoordelen welke het meest waardevol voor het project is (zijn).

De principes kunnen toegepast worden op elk of een deel van de elementen van het te behandelen onderwerp.

Organiseer de groep om iedereen een tot drie principes toe te kennen of vorm subgroepen van 2-4 personen bij een grote groep (zie onze Suggesties voor meer informatie).

2

Exploratie

Iedereen zendt zijn ideeën in de toegekende categorie in?. Het is mogelijk heen en weer door de toegekende categorieën te bladeren, te overleggen en te herformuleren met de subgroep.

3

Chat

Nadat alle categorieën compleet zijn, of als het maximaal aantal ideeën bereikt is (als u een maximum heeft ingesteld), de toegekende tijd verlopen is of de creativiteit stagneert... kunt u samen met de groep de ideeën bekijken om deze te verduidelijken of toe te lichten.

U kunt tevens het Prikbord opschonen: gelijksoortige ideeën groeperen, één versie van hetzelfde idee behouden...

4

Selectie

Voer een stemsessie uit (zie de Gomettocratie activiteit) opdat de deelnemers de ideeën prioriteren die in hun ogen belangrijkst, of het meest innoverend... lijken.

5

Samenvatting

Na de stemsessie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 tot 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

Suggesties en variaties

Wij raden het af de hele groep zich over alle principes te laten buigen. De activiteit duurt dan veel te lang en wordt saai.

 • Door iedereen of aan elke subgroep 2 tot 3 principes toe te kennen, maakt u de sessie levendiger.
 • Beperk de brainstorming over elk principe bijvoorbeeld tot 10 minuten en 10 voorstellen per principe.
 • Ga als de creativiteit uitblijft of stagneert over op overige principes of de selectie.
 • Vergeet de vraag of de sleutelwoorden niet te herformuleren om nieuwe inspiratie op te doen.
Activiteit Prikbord
60 min en meer
2 tot 30
Expert
Exploratie
Innoverende ideeën genereren door de diverse invalshoeken van een onderwerp te bekijken.
De SCAMPER methode stimuleert de creativiteit om oplossingen te vinden en verbeteringen aan te brengen voor een product, wijzigingen te bedenken, enz.