Homepage > Alle modellen > Brainwriting

Brainwriting

> Samen verkennen en nadenken

Iedere deelnemer begint met een apart Prikbord om 3 ideeën over de gegeven kwestie op te schrijven. Na 5 minuten, wisselt iedereen van prikbord en draagt bij door op de reeds door de anderen geopperde ideeën in te springen. Voor een groep van 6 deelnemers is het mogelijk om 108 ideeën in 30 minuten te verkrijgen!
Deze activiteit is ook wel bekend onder de naam brainwriting 635.

Voorafgaande vereisten

U moet een Prikbord per deelnemer aan de brainwriting aanmaken (koppel de naam van het Prikbord met die van de deelnemer voor meer duidelijkheid tijdens de activiteit). Configureer de Prikborden in de live modus met evenveel categorieën (rounds) als deelnemers.

Wij raden het aan een Prikbord voor te bereiden en deze vervolgens te kopiëren.

Opdat de deelnemers van Prikbord kunnen verwisselen, moet u alle Prikborden aan het begin van de sessie activeren.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Live
  • Categorieën: 1 categorie “Round x” per deelnemer
  • Een prikbord per deelnemer voorzien

Verloop

1

Presentatie

null

Leg het probleem uit en controleer of de groep het begrepen heeft.

Herhaal het formaat van de brainwriting: 3 ideeën per round, een round duurt 5 minuten, na 5 minuten gaat iedere deelnemer naar het volgende Prikbord, tot hij terugkomt bij zijn oorspronkelijke prikbord.

Herhaal de spelregels: geen oordeel over de ingezonden activiteiten en geen enkele samenspraak tijdens de 30 komende minuten. De deelnemers moeten zich inspireren en reageren op de reeds ingevulde suggesties.

Bereid een stopwatch op een telefoon of aparte website voor om de rounds te tellen.

2

Exploratie

Elke deelnemer schrijft 3 ideeën op zijn oorspronkelijke Prikbord.

Na 5 minuten, gaat elke deelnemer over naar het volgende prikbord. En dan gaat een nieuwe ronde van 5 minuten van start: de deelnemer leest de reeds in het Prikbord genoteerde ideeën en reageert door 3 nieuwe ideeën aan te brengen.

Herhaal de handeling totdat de deelnemers weer bij hun eigen oorspronkelijke Prikbord aankomen.

3

Selectie

En als u een stap verder wil gaan met de groep:

  • Identificeer en groepeer de ideeën per affiniteit in groepen
  • Voer een stemsessie uit (zie activiteit @Gomettocratie ) opdat de deelnemers de ideeën prioriteren die in hun ogen het belangrijkst of het meest innoverend... zijn.
4

Samenvatting

Ontdek de resultaten en bespreek deze met de groep.

Voorzie een andere activiteit (of zelfs een nieuwe sessie) om de ideeën uit te werken en de volgende stappen op te zetten.

Suggesties en variaties

Voorkom, bij het selecteren van ideeën, de meest gekke ideeën weg te doen, in dit stadium zijn het nog maar hersenspinsels die later uitgewerkt en verbeterd kunnen worden

Het is belangrijk dat er niet onderling gesproken wordt tijdens de stappen 2 en 3

Het is belangrijk dat de deelnemers zich inspireren op de reeds gepresenteerde ideeën om nieuwe ideeën aan te maken.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
Een maximaal aantal ideeën in een zo kort mogelijke tijd genereren.
Variant op de brainstorming die deelnemers in staat stelt op de ideeën van anderen in te springen om nieuwe ideeën voor te stellen, zonder te hoeven spreken, ideaal voor verlegen personen.