Homepage > Alle modellen > Brainwriting

Brainwriting

> Samen verkennen en nadenken

Iedere deelnemer begint met een apart Prikbord om 3 ideeën over de gegeven kwestie op te schrijven. Na 5 minuten, wisselt iedereen van prikbord en draagt bij door op de reeds door de anderen geopperde ideeën in te springen. Voor een groep van 6 deelnemers is het mogelijk om 108 ideeën in 30 minuten te verkrijgen!
Deze activiteit is ook wel bekend onder de naam brainwriting 635.

Suggesties en variaties

Voorkom, bij het selecteren van ideeën, de meest gekke ideeën weg te doen, in dit stadium zijn het nog maar hersenspinsels die later uitgewerkt en verbeterd kunnen worden

Het is belangrijk dat er niet onderling gesproken wordt tijdens de stappen 2 en 3

Het is belangrijk dat de deelnemers zich inspireren op de reeds gepresenteerde ideeën om nieuwe ideeën aan te maken.

Over de auteur

Author Beekast Beekast

Bevorder de groepsintelligentie tijdens uw meetings, leidt actieve workshops of geef een dynamische twist aan uw meetings dankzij de acitiviteitenmodellen van Beekast.

Icon board
Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
Een maximaal aantal ideeën in een zo kort mogelijke tijd genereren.
Variant op de brainstorming die deelnemers in staat stelt op de ideeën van anderen in te springen om nieuwe ideeën voor te stellen, zonder te hoeven spreken, ideaal voor verlegen personen.
Author Beekast Beekast