Homepage > Alle modellen > Gekruiste tekeningen

Gekruiste tekeningen

> Samen verkennen en nadenken

Iedere deelnemer geeft zijn visie op het onderwerp van de workshop in de vorm van een tekening. De tekeningen worden vervolgens één voor één aan de andere deelnemers gepresenteerd die deze moeten interpreteren. Deze interpretaties, op basis van de tekeningen van anderen, maakt het vaak mogelijk de onuitgesproken meningen te onthullen.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor door een categorie per deelnemer aan te maken die u nummert (zonder er namen aan te verbinden om de anonimiteit te bewaren).

De deelnemers moeten een gevoelig onderwerp delen dat het thema van de workshop wordt. Dit kan een moeilijk project betreffen van een team waarin de sfeer verslechterd is of elke ander moeilijkheid waarmee ze allemaal direct of indirect betrokken zijn.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde en anonieme ideeën
  • Tijdbeheer: Stopwatch (30 min tot 1uur)
  • Categorieën: evenveel categorieën als deelnemers

Verloop

1

Presentatie

Start de activiteit door het onderwerp toe te lichten dat tijdens de workshop besproken zal worden. 

De deelnemers moeten vervolgens het onderwerp uitbeelden in de vorm van een tekening, zonder letters of symbolen te gebruiken! Nadat de tekeningen gemaakt en in het Kladblok geplaatst zijn, geeft de animator de eerste tekening weer en nodigt de deelnemers (behalve degene die de tekening gemaakt heeft) uit hun interpretatie en ideeën in te zenden... Vervolgens komen de overige tekeningen aan bod.

2

Inzamelen

Elke deelnemers neemt enkele minuten de tijd om een tekening te maken die de situatie schetst en fotografeert deze om het in het Kladblok te plaatsen. De animator plaatst ze in diverse categorieën, één tekening per categorie.

3

Chat

De animator nodigt de deelnemers uit om de eerste tekening te interpreteren. Elke deelnemer zendt hiertoe zijn mening in via de categorie van de tekening. De animator moet de deelnemers goed uitleggen dat ze de tekening moeten interpreteren en niet alleen moeten beschrijven. De interpretaties worden vervolgens één voor één door de animator voorgelezen (om de anonimiteit te waarborgen) en door alle deelnemers van commentaar voorzien. Wees oplettend! Het is waarschijnlijk dat sommige opmerkingen, via tekeningen van anderen, de werkelijke oorzaken van het huidige probleem blootleggen.

null
4

Samenvatting

Om deze workshop af te sluiten moet u de meest interessante ideeën identificeren (die het beste het geanalyseerde probleem toelichten). U kunt tevens, direct hierna, een actieplan opstellen om de dynamiek nieuw leven in te blazen. U kunt acties aanmaken op basis van de ideeën op het Prikbord of direct in de chatruimte om ze in het verslag terug te vinden.

Na afloop van deze analyse workshop, kan het nuttig zijn een workshop te organiseren om meer complexe oplossingen te vinden, zoals de Brainstorming.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
Een onderwerp analyseren door de diverse facetten te onderzoeken en de onuitgesproken meningen boven tafel te krijgen.
Eén van de beste methodes om het gesprek snel op gang te brengen over een gevoelig onderwerp waarover de deelnemers niet durven te praten.