Homepage > Alle modellen > 5 waarom

5 waarom

> Problemen oplossen

De 5 waarom is een activiteit voor het oplossen van probleem die het, in de meeste gevallen, mogelijk maakt de kern van een probleem te achterhalen door meerdere keren de vraag “Waarom” te stellen. De deelnemers kunnen zo samen nadenken over de kernoorzaken in plaats van zich op de symptomen te concentreren.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor in Beekast met een categorie "Probleem", en 5 categorieën "Waarom". Het Prikbord wordt in de live modus ingesteld. U kunt een stemsessie en een tijdbeheer toevoegen.

null

Deze activiteit kan uitgevoerd worden nà een brainstorming. In dit geval kunt u de geprioriteerde ideeën van uw brainstorming toevoegen aan de categorie "Probleem" van de activiteit 5 Waarom.

Het is nodig zich op één probleem tegelijk te richten.

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Live
  • Stemsessie: naar keuze
  • Tijdbeheer: naar keuze
  • Categorieën: 5 “Waarom” categorieën

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de activiteit aan de groep en omschrijf het probleem. Stel duidelijk de vraag "wat gebeurt er?"

Noteer het probleem in de categorie "Probleem" evenals de uitleg van de deelnemers.

Controleer of de groep het eens is met de beschrijving van het probleem en dit begrijpt alvorens verder te gaan.

2

Exploratie

Vraag als eerste stap aan de groep “waarom dit probleem zich heeft voorgedaan” en noteer de antwoorden in de eerste categorie “Waarom”.

  • groepeer de gelijksoortige antwoorden en identificeer ze als een symptomatische oorzaak van het probleem.
  • deze oorzaak wordt het nieuwe op te lossen Probleem.
    Als u meerder oorzaken heeft, concentreer u dan op de meest belangrijke oorzaak in de ogen van de groep.

Herformuleer vervolgens de nieuwe oorzaak in een probleem door de omschrijving te beginnen met "Waarom...".

Vind zo van oorzaak naar oorzaak de kern van het waargenomen probleem terug.

Over het algemeen komt de kernoorzaak vóór het 5e Waarom aan het licht.

3

Samenvatting

Nadat de kernoorzaak door de groep geïdentificeerd is, kunt u samen nadenken over de corrigerende maatregelen om te voorkomen dat dit zich herhaalt.

U moet minstens zoveel corrigerende maatregelen hebben als Problemen duo’s (symptomatische oorzaak) / Oplossing (Waarom). Deze gegroepeerde acties vormen de oplossing van het oorspronkelijke probleem. Stel een leider voor elke actie aan. Noteer de elementen van het actieplan als acties of besluiten om deze terug te vinden in het verslag en de follow-up ervan te garanderen.

Suggesties en variaties

De 5 waarom zijn een Lean principe: u moet een pad kiezen en de nodige corrigerende maatregelen treffen om het probleem op te lossen. Het is dus normaal één pad uit alle mogelijke wegen te moeten kiezen en dit tot het einde aan te volgen.

Na het identificeren van de kernoorzaak en het opstellen van de corrigerende acties, moet u het verslag aan alle teams verstrekken en de taken verdelen onder alle betrokken personen om het probleem op te kunnen lossen.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
Minder dan 10
Intermediair
Exploratie
Een probleem bij de wortel aanpakken.
Gezamenlijk naar de diepere oorzaak van een probleem kijken om een efficiënte oplossing aan te dragen.