Homepage > Alle modellen > G.R.O.W. Matrix.

G.R.O.W. Matrix.

> Problemen oplossen

De deelnemers zoeken, zelf of per groep, een oplossing voor een probleem door de 4 stappen van de GROW te volgen. De eerste stap Goal is erop gericht het doel van de workshop duidelijk te stellen door de deelnemers in staat te stellen zich het doel eigen te maken en dit te herformuleren. De tweede stap Reality maakt het mogelijk alle context elementen waarmee rekening gehouden moet worden opnieuw te bekijken alvorens een oplossing te zoeken. De derde stap Options brengt de ideeën voor de oplossing aan het licht. De laatste stap What laat het ten slotte toe de nodige acties voor de uitvoer in te plannen.

Voorafgaande vereisten

Bereid een live Prikbord activiteit voor en activeer deze. Maak vervolgens 4 categorieën aan die u volgens de G.R.O.W. methode hernoemt:

Goal, Reality, Options en What

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Direct
  • Stemmen: per punten of per like
  • Categorieën: Goal, Reality, Options, What

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de probleemoplossing sessie en het principe van de methode aan de groep uit. Licht de betekenis van elk van de 4 stappen opnieuw toe:

  • Goal: Wat houdt het doel van de sessie voor u in? Hoe zal u het probleem herformuleren?
  • Reality: Welke reële context heeft het probleem dat we proberen op te lossen? Welke context elementen moet u in gedachten houden om een oplossing voor het probleem te vinden? 
  • Opties: Welke oplossingen zijn mogelijk om het probleem op te lossen?
  • What: Welke acties moeten we ondernemen om de geselecteerde optie uit te voeren? 

Formuleer de kwestie die u heeft samengebracht en zorg ervoor dat iedereen deze goed begrepen heeft.

2

Exploratie & Overleg

De Workshop verloopt stap per stap. Tijdens de eerste stap “Goal”, worden de deelnemers gevraagd hun ideeën te uiten om een duidelijk gedeeld groepsdoel te bepalen. Na het delen van de ideeën, overlegt de groep om het doel van de workshop verder uit te werken.

De animator vraagt de deelnemers vervolgens hun ideeën over de tweede kolom “Reality” te uiten. De deelnemers kunnen alle context elementen aandragen die ze belangrijk vinden om vervolgens de beste oplossing voor het probleem te vinden. 

Het is tijd om verder te gaan met de derde kolom: “Opties”. De deelnemers brengen hier ideeën om het probleem van de sessie op te lossen. Nadat alle oplossingen verzameld zijn, gaat de animator over tot het stemmen en benadrukt dat de deelnemers uitsluitend uit deze kolom kunnen kiezen!

Nadat de oplossing is gekozen gaan de deelnemers over naar de 4e en laatste kolom: “What”. Hier noteren ze alle uit te voeren kernacties om de geselecteerde oplossing correct uit te voeren.

3

Samenvatting

Stel, na afloop van deze activiteit een leider voor elke actie aan. Noteer de elementen van het actieplan als acties of besluiten om deze terug te vinden in het verslag en de follow-up ervan te garanderen.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
Een oplossing voor een probleem vinden door zich op coachingmethodes te baseren.
Alvorens een oplossing voor hun probleem te zoeken, delen de deelnemers hun kijk erop en stellen een lijst met invloedsfactoren op.