Homepage > Alle modellen > De denkhoeden van Bono

De denkhoeden van Bono

> Problemen oplossen

De deelnemers zullen, zelf of in groepen, ideeën genereren rond een kwestie door iedere keer een andere “hoed” (denkwijze) op te zetten. Dit vermindert de impact van kritiek en beoordelingen, de door hun (sociale en bedrijfs-)cultuur opgelegde begrenzingen en beperkingen op hun ideeën en stimuleert tevens op een creatieve en speelse wijze de groepsexpressie.

Suggesties en variaties

De hoedensessie moet vóór de workshop uitgevoerd worden en aangepast worden aan de hand van het team, de rollen van de teamleden en het doel.

  • Begin, om de problemen op een andere manier op te lossen, met de groene hoed om alle mogelijke ideeën voor het vermelde probleem in te zamelen. Vervolgens kan iedereen zijn gevoelens uiten dankzij de rode hoed (zonder zich te rechtvaardigen of objectief te zijn). De positieve punten van de ingezonden ideeën worden besproken met de gele hoed en de groep gaat ten slotte over op een brainstorming om te zien of er nog een andere aanpak mogelijk is. De blauwe hoed maakt het uiteindelijk mogelijk een geschikt actieplan op te stellen.
  • Om een team te motiveren en de band te versterken rond een idee: vraag de teamleden de gele hoed op te zetten en noteer alle positieve punten. Ga vervolgens verder met de zwarte hoed om de remmen en problemen te noteren die het team zal ondervinden. Zet als laatste de groene hoed op om elk van deze problemen te kunnen oplossen of te omzeilen!
  • Om ideeën te genereren: u kunt personen bijeenbrengen die van nature een “gele of groene hoed” instelling hebben en vervolgens de andere hoeden opzetten. Bekijk hierna hoe u met de genoteerde opmerkingen over kunt schakelen op acties.

U kunt een kaart per hoed toevoegen, bovenaan de kolom om de deelnemers aan zijn betekenis te herinneren.

U kunt ook een hoed per persoon toekennen opdat iedereen zich uitdrukt naargelang de gedragen hoed. Het is mogelijk de hoeden tijdens de sessies aan elkaar door te geven.

Over de auteur

Author Beekast Beekast

Bevorder de groepsintelligentie tijdens uw meetings, leidt actieve workshops of geef een dynamische twist aan uw meetings dankzij de acitiviteitenmodellen van Beekast.

Icon board
Icon canvas
Prikbord / 
Canvas
30 tot 60 min en meer
2 tot 30
Expert
Exploratie
Samen nadenken over een probleem door het vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
Maakt het mogelijk emoties en een sceptische kijk te integreren binnen een normaal gesproken zuiver rationeel proces en opent de mogelijkheid om op creatieve wijze besluiten te nemen.
Author Beekast Beekast