Homepage > Alle modellen > De denkhoeden van Bono

De denkhoeden van Bono

> Problemen oplossen

De deelnemers zullen, zelf of in groepen, ideeën genereren rond een kwestie door iedere keer een andere “hoed” (denkwijze) op te zetten. Dit vermindert de impact van kritiek en beoordelingen, de door hun (sociale en bedrijfs-)cultuur opgelegde begrenzingen en beperkingen op hun ideeën en stimuleert tevens op een creatieve en speelse wijze de groepsexpressie.

Voorafgaande vereisten

Bereid een Prikbord activiteit voor in de ronde per ronde modus, met een stemsessie. Als categorieën vinden we de hoeden terug die gebruikt worden tijdens de stappen voor de oplossing van het probleem, bijvoorbeeld:

Witte hoed, Rode hoed, Zwarte hoed, Gele hoed, Groen hoed, Blauwe hoed<
Zie. Suggesties en variaties voor meer informatie over de types hoeden.

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
 • Stemmen: per punten of per like
 • Categorieën: 6 hoeden (naargelang uw behoeften)

Verloop

1

Presentatie

Leg het doel van de creatieve sessie en het principe van de methode aan de groep uit. Licht de betekenis van elke hoed toe:

 • Blauwe hoed: Organisatie - afstand nemen, nauwgezetheid, de in te voeren oplossing, het proces - Wat doen we?
 • Witte hoed: Neutraliteit en Feiten - kale cijfers, objectieve informatie - Wat weten we?
 • Gele hoed: Optimisme - positieve kritiek, dromen, hoop, opbouwend commentaar - Waarom gaat dit werken?
 • Zwarte hoed: Pessimisme - negatieve kritiek, voorzichtigheid, gevaren, risico’s, bezwaren, nadelen - Waarom gaat dit niet werken?
 • Groene hoed: Creativiteit - nieuwe ideeën, vrij denken, bizarre, uitdagende ideeën - Wat kunnen wij nog meer doen?
 • Rode hoed: Emoties - intuïtie, gevoelens, indrukken, voorgevoel - Wat voelen wij?

Formuleer het probleem en controleer of iedereen het goed begrepen heeft.

De deelnemers moeten de hoed in de groep dragen, de hoedensessie moet dan ook van tevoren voorbereid worden, zie Suggesties en variaties voor een andere uitvoer.

2

Exploratie & Overleg

De deelnemers moeten hoed per hoed werken, met ongeveer 10 minuten per hoed.
De deelnemers werken voor elke hoed in hun kladblok en zenden beurtelings hun ideeën in met een korte presentatie van elk verzonden idee.

U moet het rollenspel leiden en aanmoedigen , opdat de deelnemers in de huid van het personage kruipen

Hieronder een voorbeeld van het verloop van een sessie:

Nadat het probleem goed begrepen is, doen alle deelnemers de witte hoed op om de feiten, cijfers en onderzoeken omtrent het probleem te analyseren.
Iedere deelnemer geeft zijn persoonlijke mening met de rode hoed zonder zich te hoeven rechtvaardigen of objectief te zijn.
De groep doet vervolgens de zwarte hoed op om alle gevaren en risico’s die het project of de vragen met zich mee kunnen brengen te bespreken.
Met de gele hoed, moet iedereen proberen de voordelen van een idee in te zien, zelfs de personen die zich niet in het idee kunnen vinden.
De groep doet de groene hoed op en stelt vragen zoals: Kan het probleem vanuit een ander perspectief gezien worden? Zijn er andere ideeën? Een andere manier om de kwestie te benaderen?
Met de blauwe hoed worden de eerste resultaten gegroepeerd en vervolgens besloten of het nodig is nogmaals één van de zes hoeden op te zetten alvorens een besluit te nemen.
3

Samenvatting

Stel, na afloop van deze activiteit een leider voor elke actie aan. Noteer de elementen van het actieplan als acties of besluiten om deze terug te vinden in het verslag en de follow-up ervan te garanderen.

Suggesties en variaties

De hoedensessie moet vóór de workshop uitgevoerd worden en aangepast worden aan de hand van het team, de rollen van de teamleden en het doel.

 • Begin, om de problemen op een andere manier op te lossen, met de groene hoed om alle mogelijke ideeën voor het vermelde probleem in te zamelen. Vervolgens kan iedereen zijn gevoelens uiten dankzij de rode hoed (zonder zich te rechtvaardigen of objectief te zijn). De positieve punten van de ingezonden ideeën worden besproken met de gele hoed en de groep gaat ten slotte over op een brainstorming om te zien of er nog een andere aanpak mogelijk is. De blauwe hoed maakt het uiteindelijk mogelijk een geschikt actieplan op te stellen.
 • Om een team te motiveren en de band te versterken rond een idee: vraag de teamleden de gele hoed op te zetten en noteer alle positieve punten. Ga vervolgens verder met de zwarte hoed om de remmen en problemen te noteren die het team zal ondervinden. Zet als laatste de groene hoed op om elk van deze problemen te kunnen oplossen of te omzeilen!
 • Om ideeën te genereren: u kunt personen bijeenbrengen die van nature een “gele of groene hoed” instelling hebben en vervolgens de andere hoeden opzetten. Bekijk hierna hoe u met de genoteerde opmerkingen over kunt schakelen op acties.

U kunt een kaart per hoed toevoegen, bovenaan de kolom om de deelnemers aan zijn betekenis te herinneren.

U kunt ook een hoed per persoon toekennen opdat iedereen zich uitdrukt naargelang de gedragen hoed. Het is mogelijk de hoeden tijdens de sessies aan elkaar door te geven.

Activiteit Prikbord
30 tot 60 min en meer
2 tot 30
Expert
Exploratie
Samen nadenken over een probleem door het vanuit verschillende perspectieven te bekijken.
Maakt het mogelijk emoties en een sceptische kijk te integreren binnen een normaal gesproken zuiver rationeel proces en opent de mogelijkheid om op creatieve wijze besluiten te nemen.