Homepage > Alle modellen > De 5-W’s

De 5-W’s

> Problemen oplossen

De W-vragen methode is een rationele vragenmethode die het mogelijk maakt de nodige inlichtingen te verzamelen om een kwestie op te lossen. De deelnemers kunnen vervolgens gezamenlijk een samenvatting uitwerken.

Voorafgaande vereisten

Vóór de meeting:

 • Omkader de kwestie om het probleem zo goed mogelijk te omschrijven: gebruik de juiste context opdat de W-vragen efficiënt zijn (probleem, perimeter, diagnose)
 • Vraag iedereen feitelijke elementen over de te bespreken kwestie te verzamelen.

Bereid een Prikbord activiteit voor met de 6 volgende categorieën: Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe? Waarom?

Instelling van de activiteit Prikbord

 • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
 • Categorieën: 6 activiteitencategorieën

Verloop

1

Presentatie

Presenteer de activiteit en licht de kwestie toe aan de groep. Controleer of iedereen de kwestie begrepen en geaccepteerd heeft.

Leg elke vraag en de uiteenlopende bijbehorende dimensies uit, alsmede het verschil tussen het Wat en Waarom:

 • Wie? Wie is betrokken? Wie heeft er een probleem? Wie is er geïnteresseerd? ...
 • Wat? Waar gaat het over? Situatie, kenmerken, risico’s, gevolgen...
 • Waar? Op welke plek? Omgeving, afstanden...
 • Wanneer? Sinds wanneer? Tot wanneer? Op welk moment? Met welke regelmaat? Voor wanneer?
 • Hoe? Voorwaarden, omstandigheden, methodes, middelen, procedures
 • Waarom? Oorzaken, doelen, motieven...
2

Exploratie

Vraag iedereen om zelf over de vragen na te denken en hun ideeën in hun kladblok te noteren.

3

Inzamelen

De deelnemers zenden, beurtelings, hun ideeën in en volgens hierbij de volgorde van de vragenlijst.

Aarzel, nadat alle deelnemers aan de beurt zijn geweest, niet om de gelijksoortige elementen te groeperen of dubbele antwoorden te wissen om een beknopte visie en een consensus te krijgen.

4

Samenvatting

Na afloop van deze activiteit verkrijgt u een overzichtskaart van het probleem met alle aspecten. U kunt deze verspreiden dankzij het automatische verslag.

U kunt tevens een actieplan en besluiten opstellen om de eerste voor de kwestie aangedragen oplossingen op te starten of verder gaan met een brainstorming om de ideation te lanceren om elke vraag verder uit te werken.

Suggesties en variaties

Voeg de dimensies "Hoeveel" toe om de vraagstelling aan te vullen met een berekende dimensie:

 • Hoeveel? middelen, winst, verlies, hoeveelheden...
 • U kunt deze na de vroeg Hoe stellen

Als u zich op een causaliteit methode wilt richten, raden wij u aan zich te buigen over de activiteit van de 5-W’s.

Als u veel deelnemers heeft (meer dan 10), kunt u subgroepen vormen en iedere subgroep een Prikbord toewijzen. Een vertegenwoordiger kan de samenvatting aan de anderen presenteren.

 • U kunt tevens een ideation sessie invoeren opdat elke subgroep een vraag verder uitdiept.
Activiteit Prikbord
30 tot 60 min
2 tot 30
Beginner
Exploratie
Gegevens omtrent een kwestie verzamelen door de juiste vragen te stellen.
Een gemeenschappelijke en rationele visie starten en opbouwen om een kwestie op te lossen.