Homepage > Alle modellen > Ansoff Matrix

Ansoff Matrix

> Samen verkennen en nadenken

Ansoff is een traditionele tool voor de marketingstrategie van bedrijven. Het maakt het een bedrijf mogelijk na te denken over diverse groeimogelijkheden voor de activiteit. De Ansoff matrix onderzoekt 4 mogelijkheden naargelang het aanbod en de markten van het bedrijf. 

Hoe kunnen wij ons ontwikkelen met het huidige aanbod of door een nieuw aanbod te bedenken?
Hoe kunnen wij ons ontwikkelen door op de huidige markt te blijven of door nieuwe markten te zoeken?

Elke deelnemer zal zich vervolgens uitspreken over deze diverse mogelijkheden om een lijst met ontwikkelingspunten op te stellen om de strategie van het bedrijf te versterken.

Voorafgaande vereisten

Deze activiteit moet uitgevoerd worden met een team dat een goede kijk heeft op het aanbod en de markten van de onderneming. Het is interessant om niet alleen personen van de marketing- en verkoopafdeling maar tevens die van de algemene directie bijeen te brengen.

Bereid een Prikbord activiteit in de ronde par ronde modus voor met 4 categorieën:

Marktpenetratie, Marktuitbreiding, Productontwikkeling, Diversificatie

U kunt een tijdbeheer voorzien, naargelang het aantal deelnemers (tussen 30 minuten en 1 uur).

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
  • Stemmen: met punten
  • Tijdbeheer: Stopwatch (30 min tot 1uur)
  • Categorieën: Marktpenetratie, Marktuitbreiding, Productontwikkeling, Diversificatie

Verloop

1

Presentatie

Licht het doel van de meeting toe: vandaag werkt u met de groep om groeistrategie voor het bedrijf op te stellen. Presenteer de activiteit en de betekenis van de vier categorieën:

  • Marktpenetratie: De deelnemers spreken zich uit over de manier hoe hun activiteit op de huidige markten en het huidige aanbod verhoogd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld het boosten van de verkoopteams betreffen of anders nog de communicatie om nieuwe klanten op deze markt aan te trekken.
  • Marktuitbreiding: Waarom geen nieuwe markten zoeken met het huidige aanbod! Deze nieuwe markten kunnen een geografische of sectorale uitbreiding betreffen.
  • Productontwikkeling: Heeft het huidige aanbod zijn limiet bereikt? Het is hoog tijd een nieuw aanbod te bedenken dat bij uw huidige klanten in de smaak valt. Vraag hen eenvoudigweg wat ze verwachten!
  • Diversificatie: De grote sprong in het diepe! Een nieuw aanbod voor een nieuwe markt: herzie uw marketing volledig om een nieuwe koers voor uw bedrijf uit te stippelen. Zorg er wel voor het risico te beperken.
null
2

Exploratie

Elke deelnemer werkt apart en in stilte tijdens de toegekende tijd en noteert zijn ideeën in het Beekast kladblok.

Het is van belang dat deze exploratiefase in stilte wordt uitgevoerd om te voorkomen dat de groep elkaar onderling beïnvloedt.

3

Chat

De deelnemers zenden beurtelings hun ideeën van de kladblokken naar het Prikbord en nemen enkele seconden de tijd om elk idee toe te lichten.

U kunt geleidelijk aan groepen aanmaken om gelijksoortige of identieke ideeën te groeperen. U kunt tevens gekleurde markers gebruiken.

null
4

Selectie

Uw sessie voor het inzamelen van ideeën wordt beëindigd als iedereen zich uitgesproken heeft. Als er veel ideeën besproken moeten worden, raden wij het aan het stemmen via punten te gebruiken:

  • U kunt direct overgaan op de stemsessie via het Beekast Prikbord. Herinner de deelnemers eraan dat ze slechts over enkele punten beschikken om te prioriteren wat echt belangrijk is in hun ogen.
null
5

Samenvatting

Na de stemsessie of de handmatige uitgevoerde selectie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 of 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

U kunt de acties direct in de chatruimte invoeren om ze in het verslag terug te vinden.

null

Suggesties en variaties

Wij raden het aan een ijsbreker activiteit te organiseren om de uitwisselingen op gang te brengen.

Als u wenst dat de groep meer innoverende voorstellen aandraagt, kunt u beter voor de innovatie Matrix kiezen. Als de digitale disruptie onvermijdelijk lijkt voor uw activiteit, kunt u tevens voor de 3 horizonten kiezen.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
2 tot 30
Intermediair
Exploratie
Een nieuwe marketingstrategie vinden om zijn bedrijf te ontwikkelen.
Een klassieker binnen de marketingstrategie en uitstekend geschikt voor een MKB-bedrijf om de groei nieuw leven in te blazen.