Homepage > Alle modellen > Innovatiematrix

Innovatiematrix

> Samen verkennen en nadenken

De innovatie matrix is een recente tool voor de marketingstrategie van bedrijven. Het stelt een bedrijf in staat innovatie-ideeën voor de marketing te vinden. Deze innovaties kunnen uiteraard de producten maar tevens meer in het algemeen het business model betreffen. Deze tool nodig uit na te denken over nieuwe manieren om uw knowhow bij uw klanten te valoriseren. U kunt bijvoorbeeld van een klassieke verkoop overstappen op een gefinancierd lease aanbod van hetzelfde product dat vast en zeker meer aantrekkelijk zal zijn. Het maakt het tevens mogelijk nieuwe technische vaardigheden te zoeken die u in staat stellen zich te onderscheiden op de markten.

Hoe kunnen we innoveren met het huidige of een nieuw business model?

Hoe kunnen we innoveren met de huidige technische vaardigheden of via het gebruik van nieuwe vaardigheden?

Elke deelnemer zal zich vervolgens uitspreken over deze diverse mogelijkheden om een lijst met innovaties voor het bedrijf op te stellen.

Voorafgaande vereisten

Deze activiteit moet uitgevoerd worden met een team die een goede kijk heeft op marketing maar tevens de technische dimensie van het aanbod van de onderneming kent. Aarzel niet zowel verkoop- als marketingpersoneel te mixen met technisch personeel van de afdelingen engineering, R&S en productie.

Bereid een Prikbord activiteit in de ronde per ronde modus voor met 4 innovatie categorieën:

Routine, Radicaal, Disruptief, Architect

U kunt een tijdbeheer voorzien, aan te passen naargelang het aantal deelnemers (tussen 30 minuten en 1 uur).

Instelling van de activiteit Prikbord

  • Formaat van de activiteit: Ronde per ronde
  • Stemmen: met punten
  • Tijdbeheer: Stopwatch (30 min tot 1uur)
  • Categorieën: Routine, Radicaal, Disruptief, Architectonisch

Verloop

1

Presentatie

Licht het doel van de meeting toe: vandaag werkt u met de groep om innovaties voor het bedrijf op te stellen. Presenteer de activiteit en de betekenis van de vier categorieën:

  • Innovatie van de Routine (bestaande business model; beheerste technische vaardigheden): de deelnemers geven hun ideeën over de manier van innoveren zonder het huidige business model te wijzigen en met behulp van de reeds beheerste technische vaardigheden. Laten wij een autofabrikant als voorbeeld nemen: het uitkomen van een nieuw automodel (zonder specifieke technische innovatie) is een typisch geval van routine innovatie.
  • Radicale innovatie (bestaand business model; nieuwe technische vaardigheden): Waarom kijkt u niet uit naar nieuwe technische vaardigheden! Deze maken het ongetwijfeld mogelijk op radicale manier te innoveren zonder het huidige business model te wijzigen. Onze autofabrikant kan bijvoorbeeld gebruikmaken van elektrotechnische vaardigheden voor het vermogen en het ontwerp van krachtige accu’s voor innovatie op het gebied van elektrische voertuigen.
  • Disruptieve ontwikkeling (nieuw business model; beheerste technische vaardigheden): Kenmerkt de markt zich door harde concurrentie en wilt u zich onderscheiden? Dan is het misschien nodig om het business model te wijzigen zonder per se gebruik te maken van nieuwe technische vaardigheden. Onze autofabrikant kan op disruptieve manier innoveren door bijvoorbeeld de wagenparken te verhuren in plaats van te verkopen.
  • Architectonische innovatie (nieuw business model; nieuwe technische vaardigheden): Dit betreft het hoogste innovatieniveau dat nieuwe technische vaardigheden en een nieuw business model combineert. Onze autofabrikant kan zelfrijdende auto’s produceren (nieuwe vaardigheid = kunstmatige intelligentie) die hij ter beschikking stelt in de vorm van taxiparken en waarmee hij dus inkomsten verkrijgt uit het gebruik (nieuw business model).

Aarzel niet om een voorbeeld van een andere bedrijfssector dan uw eigen activiteit te geven opdat alle deelnemers de 4 dimensies van het model volledig begrijpen.

2

Exploratie

Elke deelnemer werkt apart en in stilte tijdens de toegekende tijd en noteert zijn ideeën in het Beekast kladblok.

Het is van belang dat deze exploratiefase in stilte wordt uitgevoerd om te voorkomen dat de groep elkaar onderling beïnvloedt.

3

Chat

De deelnemers verzenden, beurtelings, hun ideeën van het kladblok naar het Prikbord en nemen hierbij enkele seconden de tijd om elk idee toe te lichten.

Let erop dat elk innovatie idee in het juiste hokje geplaatst wordt: betreft het daadwerkelijk een nieuw business model in het hokje disruptief? Als het idee wordt toegekend aan de hokjes Disruptief of Architect, aarzel dan niet te vragen welke nieuwe technische vaardigheid nodig is. U kunt geleidelijk aan groepen aanmaken om gelijksoortige of identieke ideeën te groeperen. U kunt tevens gekleurde markers gebruiken.

4

Selectie

De sessie voor het inzamelen van ideeën wordt beëindigd als iedereen zich uitgesproken heeft.

Als er veel ideeën besproken moeten worden, raden wij het aan het stemmen via punten te gebruiken:

  • U kunt direct overgaan op de stemsessie via het Beekast Prikbord. Herinner de deelnemers eraan dat ze slechts over enkele punten beschikken om te prioriteren wat echt belangrijk is in hun ogen.
5

Samenvatting

Na de stemsessie of de handmatige uitgevoerde selectie, kunt u de ideeën met de meeste stemmen (over het algemeen de 3 of 4 eerste ideeën) identificeren om een actieplan op te stellen om de ideeën toe te laten passen.

U kunt de acties direct in de chatruimte invoeren om ze in het verslag terug te vinden.

Suggesties en variaties

Wij raden het aan een ijsbreker activiteit te organiseren om de uitwisselingen op gang te brengen.

Als er, zelfs na het stemmen, veel innoverende ideeën ingediend worden, kan het handig zijn de Impact-Uitvoerbaarheid Matrix te gebruiken om op rationele wijze de beste ideeën te prioriteren.

Als de digitale disruptie onvermijdelijk lijkt voor uw activiteit, kunt u tevens voor de 3 horizonten kiezen.

De Ansoff matrix biedt eveneens een interessant alternatief daar er eenvoudig mee te werken is om nieuwe minder innoverende marketingstrategieën te vinden.

Activiteit Prikbord
5 tot 30 min
2 tot 30
Expert
Exploratie
Nieuwe marketingideeën vinden om zijn bedrijf te ontwikkelen.
Deze matrix moderniseert de vraag naar innovatie door na te denken over nieuwe business modellen en het inzetten van nieuwe technische vaardigheden: een must in ons tijdperk!